Burgemeestersvacature Huizen

(19 maart 2019)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Huizen
Vacature per 1 november 2017
Inwonertal Circa 41.369 inwoners per 1-1-2018
Profielschetsvergadering 12 maart 2019
Plaatsing in Staatscourant 20 maart 2019
Sluiting sollicitatietermijn Vóór 11 april 2019
Inlichtingen opvragen en ontvangst sollicitanten April / mei 2019
Zomerreces Juli/augustus 2019
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft september 2019
Werkzaamheden vertrouwenscommissie September/begin oktober 2019
Besloten raadsvergadering Eerste helft oktober 2019
Advies CvdK Oktober 2019
Werkzaamheden BZK Oktober/eerste helft november 2019
Benoeming per November 2019
Installatie en beëdiging 13 november 2019 te 19.30 uur
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl