Kennisgeving RES 1.0

Aanleiding

Een aantal burgers heeft bij de provincie aangegeven een referendum te willen over het besluit van Provinciale Staten over de RES’en 1.0 Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. RES’en staat voor Regionale Energie Strategieën. Provinciale Staten besluiten hierover in hun vergadering van 28 juni en 5 juli.

In de RES’en 1.0 staat het volgende centraal:

  • Zoekgebieden voor de opwekking van zon- en windenergie op land;
  • Regionale structuur voor warmtebronnen;
  • Energie-infrastructuur om de zon- en windenergie aan te sluiten op het net.

De RES’en 1.0 zijn een gezamenlijk product van de Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Holland. Deze partners besluiten ook allemaal nu over de RES’en 1.0. Begin juli worden de RES’en bestuurlijk aangeboden aan het Rijk in het kader van de afspraken daarover in het Klimaatakkoord.

Eerste stap behaald: 500 handtekeningen

De eerste stap in de richting van een referendum is de kennisgeving: het verzamelen van 500 handtekeningen van kiesgerechtigden in de provincie Noord-Holland. De initiatiefnemers hebben 500 geldige handtekeningen verzameld.

Toelating kennisgeving

In hun vergadering van 28 juni en 5 juli behandelen Provinciale Staten de RES’en en besluiten zij of het besluit referendabel is, of de kennisgeving wordt toegelaten en, als die vragen positief worden beantwoord, of het besluit over de RES onmiddellijk in werking treedt onverminderd de mogelijkheid over het besluit een referendum te houden. Na bekendmaking van deze besluiten kunnen de initiatiefnemers het inleidend verzoek gaan voorbereiden.

Inleidend verzoek: 10.000 handtekeningen

De volgende stap is het inleidend verzoek. Hiervoor zijn 10.000 handtekeningen van kiesgerechtigden in de provincie Noord-Holland vereist.

Op dit moment ligt het proces van het verzamelen van handtekeningen stil. Alle handtekeningen die zijn verzameld tot en met 22 juni 2021, 23.59 uur, tellen mee voor de te halen drempels.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over het openstellen van de digitale voorziening. 

Vragen

Heeft u inhoudelijke vragen over het referendum? 
Mail dan met statengriffie@noord-holland.nl 

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over het referendum en de andere provinciale instrumenten voor burgerparticipatie.