Quick Scan Provinciale Democratie

De provincie Noord-Holland heeft met een zogenaamde ‘Quick Scan’ deelgenomen aan een pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit het programma Democratie in Actie.

Ruim 400 Noord-Hollanders vulden de vragenlijst van deze quick scan in. Daarnaast beantwoordden ook leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten en medewerkers van de provincie een vragenlijst. Alle resultaten staan in een rapport (pdf, 1 MB) met tabellen als bijlage (pdf, 171 kB).

Het doel van de pilot van Democratie in Actie is te horen hoe inwoners de samenwerking met de provincie vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

Speerpunten

Een begeleidingscommissie, die bestaat uit 2 inwoners, 2 leden van het College van Gedeputeerde Staten, 2 Statenleden en 2 medewerkers van de provincie, heeft de resultaten besproken. De provincie gaat aan de slag met de speerpunten die de commissie vastgesteld heeft, zoals duidelijker maken welke participatiemogelijkheden er zijn en extra inzet om mensen te bereiken die we nu moeilijk bereiken. Deze speerpunten worden aangepakt door de afdeling Communicatie, meegenomen in het verbeterprogramma participatie van de provincie en besproken in de Statenwerkgroep participatie.