Regionale bestuurskracht Alkmaar

De regio Alkmaar bestaat uit 7 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Bestuurlijke indeling regio Alkmaar
Vergroot kaart regio Alkmaar (pdf, 2,53 Mb)

Stand van zaken

De 7 gemeenten werken in regionaal verband samen aan de hand van het Regiobeeld 2025 en jaarplannen om de doelstellingen van het Regiobeeld 2025 te behalen. De regio heeft ook een Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. Zie ook de website van de Regio Alkmaar. Noord-Holland blijft deze ontwikkelingen met belangstelling volgen en wil graag met de regio in gesprek blijven om te bekijken wat de provincie voor de regio kan betekenen. Voor de provincie staat de clusteraanpak voor Noord-Holland Noord daarbij centraal.

BUCH

De gemeenteraden van Bergen, Castricum en Heiloo hebben medio 2013 hun colleges gevraagd om de mogelijkheden van intensieve samenwerking te verkennen. De gemeente Uitgeest, onderdeel van de regio IJmond, deed ook mee met deze verkenning. Uitgeest heeft een zorgvuldige vergelijking gemaakt van de mogelijke opties binnen de BUCH en de regio IJmond om hun bestuurskracht te versterken. Begin 2014 hebben de 4 gemeenten besloten om een intensieve ambtelijke samenwerking op te gaan zetten. Eind 2014 hebben de 4 colleges het voornemen uitgesproken tot een ambtelijke fusie per 1-1-2017. Per 1 januari 2017 is de ambtelijke fusie gerealiseerd.

Langedijk en Heerhugowaard

De gemeente Langedijk bezint zich sinds 2012 op de bestuurlijke toekomst. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd waaruit is gebleken dat Langedijk bestuurskrachtproblemen heeft en niets doen geen optie is. Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk besloten om de bestuurskracht te gaan versterken door het aangaan van een ambtelijke fusie. Op 12 december 2017 heeft de raad besloten om met de gemeente Heerhugowaard, waar Langedijk op een aantal terreinen al nauw mee samenwerkt, een start te maken om de ambtelijke fusie vorm te geven. Naar aanleiding van het Haalbaarheidsonderzoek van 20 juni 2018 en een rapportage bedrijfsplan sprak de gemeenteraad van Langedijk op 18 december 2018 de intentie uit een bestuurlijke fusie aan te gaan met Heerhugowaard. Met 16 stemmen voor en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. De raad van Heerhugowaard besloot die avond ook over bestuurlijke fusie met Langedijk. Dat besluit is unaniem aangenomen. De gemeenten zullen per 2020 ambtelijk fuseren en werken vervolgens toe naar een bestuurlijke fusie per 2022. Zie ook de website van de gemeente Langedijk.

Nieuwe gemeente Alkmaar per 1-1-2015

De gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar zijn per 1-1-2015 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alkmaar. Op 19 november 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en zijn de leden van de raad van de nieuwe gemeente Alkmaar gekozen.

Zie ook

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: (023) 514 42 51, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.