Regionale bestuurskracht Amsterdam

De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen 1 van de 8 regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

Uiteraard werkt deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is van één af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.

De gemeenten Amsterdam en Weesp zijn per 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan en bereiden een bestuurlijke fusie voor per 2022. Hiervoor stellen de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp in februari 2020 een herindelingsontwerp vast. Daarna kan iedereen gedurende 8 weken een zienswijze indienen. Vervolgens stellen de raden van Amsterdam en Weesp in mei 2020 de reactie op de ingediende zienswijzen en het herindelingsadvies vast, en sturen die naar de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) stellen in juni 2020 hun visie vast en versturen het herindelingsadvies met hun zienswijze daarop uiterlijk 1 juli 2020 naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De fusie is dan mogelijk na de parlementaire behandeling in 2022 een feit.

Amsterdam regio-indeling
Vergroot kaart regio Amsterdam (pdf, 2,64 Mb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl

 

 

Uitgelicht