Regionale bestuurskracht Amsterdam

De gemeente Amsterdam valt niet zozeer binnen 1 van de 8 regio’s die de provincie Noord-Holland in haar beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ onderscheidt.

Uiteraard werkt deze gemeente wel samen met andere gemeenten in de provincie, maar niet zodanig dat echt sprake is van 1 af te bakenen regio waar Amsterdam mee verbonden is. De Amsterdamse samenwerking vindt vooral plaats binnen het verband van de Metropoolregio Amsterdam. Dit samenwerkingsverband is van groot belang voor een goede invulling van de taken van Amsterdam en haar buur(t)gemeenten.

De gemeenten Amsterdam en Weesp hebben besloten een ambtelijke fusie aan te gaan en op termijn een bestuurlijke fusie. De bestuurlijke fusie zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden.

Amsterdam regio-indeling
Vergroot kaart regio Amsterdam (pdf, 2,64 Mb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen van der Wal, telefoon: (023) 514 34 65, e-mailadres: Walj@noord-holland.nl

 

Uitgelicht