Regionale bestuurskracht IJmond

De regio IJmond bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Bestuurlijke regio indeling IJmond
Vergroot kaart regio IJmond (pdf, 1,83 Mb)

Stand van zaken

In de zomer van 2013 is het Kansenonderzoek samenwerking IJmond verschenen. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden en kansen voor het intensiveren van de samenwerking in de regio verkend. Op basis van het onderzoek hebben de gemeenten besloten te gaan werken aan een betere samenwerking. Een onderdeel hiervan was het instellen van een gezamenlijke IJmondcommissie, die regiobrede onderwerpen voorbereidt voor de afzonderlijke gemeenteraden.

In oktober 2015 stelden Beverwijk, Heemskerk en Velsen een Strategische IJmond Agenda vast. Inhoudelijk sluit de agenda aan bij de thema’s die als maatschappelijke opgaven naar voren kwamen uit het Kansenonderzoek. In de Strategische Agenda verklaarden de gemeenten ook aandacht te willen geven aan de cultuur en de structuur van de bestuurlijke samenwerking. Beverwijk, Heemskerk en Velsen startten in 2017 een traject om een aantal stappen te nemen voor een intensievere samenwerking, om een participatietraject met de bevolking te beginnen en om een onderzoek te doen naar voor en tegens van een fusie.

Het onderzoek naar de voor en tegens van fusie is in februari 2018 gepresenteerd met de bedoeling dat de bespreking hiervan na de verkiezingen van maart 2018 zou plaatsvinden. De gemeenten hebben uiteindelijk gekozen voor een intensieve samenwerking en niet voor een fusie.

Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen de ingezette koers van de gemeenten en zullen bestuurlijk overleg voeren met de gemeenten om de voortgang in de regionale samenwerking te bespreken. Het uitgangspunt van GS is een constructieve niet vrijblijvende samenwerking in de regio.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Jasper Groebe, telefoon: 023 - 514 33 16, e-mailadres: groebej@noord-holland.nl.