Regionale bestuurskracht Kop van Noord-Holland

De regio Kop van Noord-Holland bestaat uit 4 gemeenten: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Kop van NH
Vergroot kaart regio Kop van Noord-Holland (pdf, 97 Kb) 

Stand van zaken

Deze regio maakt de laatste jaren bestuurlijke veranderingen door om de regiovisie van informateur Schoof te realiseren. Nico Schoof, als informateur aangesteld door de toenmalige 9 gemeenteraden, heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor de bestuurlijke indeling van de regio. Gedeputeerde Staten hebben deze visie in juli 2010 als regionale visie voor de Kop van Noord-Holland vastgesteld.

Met de vorming van de nieuwe gemeenten Hollands Kroon (per 1-1-2012) en de nieuwe gemeente Schagen (per 1-1-2013) en Den Helder in de rol van trekker van de regionale samenwerking, kan deze regio in haar nieuwe samenstelling aan de slag.

Rapport informateur Schoof ‘De Kop steekt de koppen bij elkaar’  (pdf - 708,72 kb)

Nieuwe gemeente Schagen per 1-1-2013

Per 1 januari 2013 is de nieuwe gemeente Schagen, een fusie van de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe, van start gegaan.

Ontwerp herindelingsadvies HSZ 11 januari 2011 (pdf - 154,93 kb)
 
Publicatie wetsvoorstel in Staatsblad 26 april 2012 (pdf - 1,63 mb)

Nieuwe gemeente Hollands Kroon per 1-1-2012

Vanaf 1 januari 2012 vormen de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer de nieuwe gemeente Hollands Kroon.

Publicatie wetsvoorstel in Staatsblad 15 september 2011 (pdf - 519,99 kb)

Positief advies GS aan BZK over herindelingsadvies 16 februari 2010 (pdf - 201,18 kb)

Herindelingsadvies december 2009 (pdf - 303,85 kb)

Samenwerking Texel met  Friese Waddeneilanden

Naast de samenwerking van Texel met de andere 3 gemeenten in de Kop van Noord-Holland, werkt Texel ook samen met de 4 Friese Waddeneilanden. Texel en de provincie Noord-Holland zijn begin 2015 toegetreden tot het convenant Samenwerking Waddeneilanden. Het convenant is een intentieverklaring voor alle partijen om zich in te spannen voor een goede samenwerking en afstemming voor goed functionerende zelfstandige Waddeneilanden. Het is een overeenkomst met alle partijen om oog te blijven hebben voor de bijzondere positie van de eilanden, en om als eilanden goede betrekkingen te hebben met Den Haag. In 2019 is het convenant geëvalueerd.

Convenant Samenwerking Waddeneilanden d.d. 2 maart 2015 (pdf - 316,52 kb)

Evaluatie Convenant Samenwerking Waddeneilanden d.d. 10 mei 2019 (pdf - 1 mb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Ragna Walraven-Kroes, telefoon: 023 – 514 42 73, e-mailadres: kroesr@noord-holland.nl.