Regionale bestuurskracht West-Friesland

De regio West-Friesland bestaat uit 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De regio zet zichzelf op de kaart als regio Westfriesland en werkt op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling en het Pact van Westfriesland samen.

Kaart regio West-Friesland
Vergroot kaart regio West-Friesland (pdf, 2,34 Mb)

Stand van zaken

De 7 gemeenteraden hebben in 2013 een Pact van Westfriesland opgesteld. In dit pact staat de ambitie van de 7 gemeenten om binnen 5 jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Met dit pact willen de gemeenten met ondersteuning van de provincie de regio versterken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, werken, onderwijs en vrije tijd.

De heer Wim Dijkstra heeft in de periode van eind 2017 tot begin 2018 in opdracht van Gedeputeerde Staten en de West-Friese gemeenten een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen, resultaten en toegevoegde waarde van 5 jaar het Pact van Westfriesland. Dat heeft geresulteerd in het rapport ‘Westfriesland Pact Door’ van maart/april 2018. In dit rapport komt naar voren dat het Pact voortgezet moet worden met meer focus op de opgaven en de ambities.

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hebben de mogelijkheden voor het intensiveren van de samenwerking in de afgelopen periode verkend. Uiteindelijk hebben de 3 gemeenteraden besloten tot een ambtelijke fusie van de 3 SED-gemeenten. Deze ambtelijke fusie is per 1 januari 2015 gerealiseerd. De SED-organisatie moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, het verminderen van de kwetsbaarheid, het realiseren van efficiencyvoordelen en het benutten van strategische voordelen van samenwerking in de regio. Zie ook de website van de SED-organisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen den Haak, telefoon: (023) 514 42 51, e-mailadres: haakm@noord-holland.nl.