Regionale bestuurskracht Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit 4 gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijke indeling regio Zuid-Kennemerland
Vergroot kaart regio Zuid-Kennemerland (pdf, 1,66 Mb)

Stand van zaken

De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer zijn per 1 januari 2019 gefuseerd. De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft begin 2014 een waardenprofiel vastgesteld en heeft op 16 juni 2015 besloten tot een gemeentelijke herindeling over te gaan. Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft vervolgens een uitgebreid traject doorlopen dat op 28 juni 2016 heeft geresulteerd in de keuze van Haarlemmermeer als fusiepartner. Op 13 december 2016 stelden beide gemeenteraden het herindelingsontwerp vast en op 13 april 2016 het herindelingsadvies, waarin de ingediende zienswijzen zijn verwerkt. GS hebben vervolgens hun zienswijze op het herindelingsadvies van de gemeenten vastgesteld en het herindelingsadvies van de gemeenten met de provinciale zienswijze vóór 1 juli 2017 bij de minister van BZK ingediend. Het  wetsontwerp is in april 2018 aanvaard door de Tweede Kamer en in juli 2018 door de Eerste Kamer. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is 1 januari 2019 van start gegaan.

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn met elkaar in gesprek over het intensiveren van hun samenwerking; in eerste instantie gericht op bedrijfsvoering.
De gemeente Zandvoort wil gaan sturen via een ‘inkoopmodel’ en heeft Haarlem gekozen als gemeente die veel diensten zou kunnen leveren. Haarlem wenst de regionale samenwerking te versterken en staat er voor open om buurgemeenten te helpen. Een ambtelijke fusie van beide gemeenten is per 2018 van start gegaan.

De 4 gemeenten werken voor bovenregionale opgaven waaronder de decentralisaties in het sociaal domein samen met de gemeenten in de regio IJmond en de regio Amstelland-Meerlanden. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De provincie vindt het wenselijk dat de gemeenten bij deze ontwikkelingen de regionale context in ogenschouw houden. De keuzes voor samenwerking en bestuurskrachtversterking moeten elkaar immers niet in de weg zitten maar bijdragen aan bestuurskrachtigere gemeenten en een sterkere regio. Restproblematiek moet worden voorkomen. De provincie zal de gemeenten daarom blijven stimuleren om in hun processen de regionale context in ogenschouw te houden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen van der Wal, telefoon: (023) 514 34 65, e-mailadres: walj@noord-holland.nl.

Uitgelicht