Regionale bestuurskracht Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit 4 gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Bestuurlijke indeling regio Zuid-Kennemerland
Vergroot kaart regio Zuid-Kennemerland (pdf, 1,66 Mb)

Stand van zaken

De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de gemeente Haarlemmermeer zijn per 1 januari 2019 gefuseerd. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is 1 januari 2019 van start gegaan.

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben een intensieve vorm van samenwerking die vooral gericht is op bedrijfsvoering. De gemeenten Zandvoort en Haarlem zijn per 2018 een ambtelijke fusie aangegaan. In 2020 gaat Zandvoort de resultaten van deze fusie evalueren.

De 4 gemeenten werken voor bovenregionale opgaven, waaronder de decentralisaties in het sociaal domein, samen met de gemeenten in de regio IJmond en de regio Amstelland-Meerlanden. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De gemeenten hebben in 2019 een samenwerkingsagenda voor Zuid-Kennemerland opgesteld. Deze Zuid-Kennemer Agenda wordt begin 2020 in de gemeenteraden behandeld.

Gedeputeerde Staten (GS) ondersteunen de ingezette koers van de gemeenten en zullen bestuurlijk overleg voeren met de gemeenten om de voortgang in de regionale samenwerking te bespreken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl

Uitgelicht