Regionale bestuurskracht Zuid-Kennemerland

De regio Zuid-Kennemerland bestaat uit 4 gemeenten: Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Eerder, in 2019, is Haarlemmerliede & Spaarnwoude bij gemeente Haarlemmermeer gevoegd.

Bestuurlijke indeling regio Zuid-Kennemerland
Vergroot kaart regio Zuid-Kennemerland (pdf, 1,66 Mb)

Stand van zaken

De vier gemeenten in Zuid-Kennemerland werken voor bovenregionale opgaven, waaronder de decentralisaties in het sociaal domein, samen met de gemeenten in de regio IJmond en de regio Amstelland-Meerlanden. Daarnaast maken zij onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben een intensieve vorm van samenwerking die vooral gericht is op bedrijfsvoering. De gemeenten Zandvoort en Haarlem zijn per 2018 een ambtelijke fusie aangegaan. In 2020 heeft Zandvoort de ambtelijke fusie tussentijds geëvalueerd: 

In 2022 wordt de eindevaluatie verwacht. 

Regionale Samenwerkingsagenda

Om ontwikkelingen op het gebied van landschap, economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid mogelijk te maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal in de regio Zuid-Kennemerland intensiever samenwerken.
De gezamenlijke ambities staan in de regionale samenwerkingsagenda (pdf, 1 MB). Provincie Noord-Holland en de 4 gemeenten voeren veel van deze ambities al uit in afzonderlijke en gezamenlijke projecten. Door de ambities bij elkaar te brengen en te benoemen, worden het gezamenlijke ambities en kunnen overheden elkaar aanspreken op de voortgang en uitvoering ervan. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martine van der Klugt, telefoon: 023 - 514 33 91, e-mailadres: asperenm@noord-holland.nl of met Jasper Groebe, telefoon: 023 - 514 33 16, e-mailadres: groebej@noord-holland.nl.