Actieplan geluid

In een actieplan geluid staat onder meer het geluidsbeleid van de provincie. Het actieplan is gericht op de geluidsbelasting van belangrijke (spoor)wegen van de provincie. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuw actieplan vast. U kunt het actieplan online inzien.

Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke (spoor)wegen van de provincie.

Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan inzien.

In een actieplan geluid staan onder andere:

 • een samenvatting van het plan
 • een beschrijving van de wegen en spoorwegen (geluidsbronnen)
 • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron
 • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie
 • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar
 • een evaluatie van het vorige actieplan
 • financiële informatie
 • een reactie van de provincie op de zienswijzen op het ontwerp-actieplan

De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

Voorwaarden

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een weg als:

 • het om een provinciale weg gaat
 • er meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar passeren

De provincie stelt een actieplan geluid vast voor een spoorweg als:

 • het niet om een hoofdspoorweg gaat
 • er vaker dan 30.000 keer per jaar een trein passeert

Termijn

De provincie stelt een ontwerp-actieplan op en legt deze minstens 4 weken ter inzage. In die periode kan iedereen reageren op het ontwerp. Daarna stelt de provincie het definitieve actieplan op.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt het actieplan geluid online raadplegen.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl