Geluid

Hinder van geluid speelt ook in Noord-Holland. Vooral in de buurt van wegen en rond Schiphol kunnen mensen last van geluid hebben. Ook spoorwegen en industrieterreinen zijn een bron van geluid

Provinciale wegen

De geluidsbelasting van verkeer op provinciale wegen is te zien op de provinciale geluidskaart. In het Actieplan Geluid (pdf - 4 mb) staat hoe de provincie de geluidsoverlast langs provinciale wegen terugdringt. De belangrijkste maatregel is het toepassen van stil asfalt. 

Industrieterreinen en bedrijven

Er zijn 5 industrieterreinen van regionaal belang in Noord-Holland: 

  • IJmond (gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk)
  • Westpoort (gemeente Amsterdam)
  • Schiphol-Oost (gemeente Haarlemmermeer)
  • de Pijp (gemeente Beverwijk)
  • Zaandammer- en Achtersluispolder (gemeente Zaanstad)

Deze industrieterreinen zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening NH 2020. Om elk industrieterrein ligt een geluidszone. Buiten deze geluidszone mag de geluidsbelasting van alle bedrijven op het terrein bij elkaar niet hoger zijn dan 50 decibel. De provincie beheert het geluid binnen de geluidszones van deze terreinen. De geluidszones zijn te zien op de provinciale geluidskaart.

Voor sommige bedrijven of activiteiten verleent de provincie een omgevingsvergunning. Dit zijn vooral de complexe bedrijven zoals Tata Steel. De provincie controleert of deze bedrijven zich aan de geluidsnormen uit hun vergunning houden.

Luchtvaart

De nationale overheid is verantwoordelijk voor de luchthaven Schiphol. Noord-Holland heeft ook een aantal regionale luchthavens. Meer informatie is te vinden onder Verkeer & vervoer.

Sportmotoren

Het landelijke Besluit geluidproductie sportmotoren verbiedt het houden van motorcrosswedstrijden buiten aangewezen locaties. In de provincie is op dit moment geen aangewezen permanente crosslocatie. Het is beperkt mogelijk ontheffing aan te vragen. De provincie heeft de uitvoering van deze taak uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Stiltegebieden

De provincie telt 39 stiltegebieden. Deze staan op de Kaart Stiltegebieden. Om de kwaliteit van de gebieden te behouden, mogen bepaalde activiteiten er niet plaatsvinden. Voor sommige activiteiten kunt u een ontheffing aanvragen. De provincie heeft de uitvoering van deze taak uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De regels rond stiltegebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening NH 2020

Vanaf het moment dat de Omgevingsverordening NH 2020 in werking treedt, is het niet meer mogelijk om vuurwerk af te steken in stiltegebieden. Voorheen kon daar nog een ontheffing voor aangevraagd worden. Provinciale Staten namen hier een motie over aan tijdens de behandeling van de Omgevingsverordening op 22 oktober 2020.

Klachten

Heeft u geluidsoverlast door provinciale wegen? Dan kunt u dit melden via servicepunt@noord-holland.nl

Heeft u klachten over bedrijven of bedrijventerreinen? Dan kunt u terecht bij de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio: