Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing

In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
 • toertochten voor motorvoertuigen houden
 • met waterscooters varen

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bekijk de kaart Stiltegebieden.

Voorwaarden

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Aanpak

Overleg eerst met de provincie en met de gemeente. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag positief beoordeelt.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Bij de vergunningaanvraag levert u onder andere de volgende informatie:
  • beschrijving van de activiteit
  • plattegrond van de activiteit
  • de aard van het geluid
  • mogelijkheden om het geluid te beperken
  • welke alternatieve locaties u heeft onderzocht
  • uitleg waarom de alternatieve locaties niet geschikt bleken

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Wet- en regelgeving

Contact

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie via het Omgevingsloket.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na onze beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.