Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing

Bent u van plan een brug of een viaduct over een provinciale weg te plaatsen? U moet hiervoor een vergunning of een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar. 
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Termijn

De provincie neemt een besluit na 8 weken.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de vergunning of de ontheffing aan bij de provincie.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)