Europese projecten Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Contact

Steunpunt Europese Subsidies van de provincie Noord-Holland, europesesubsidies@noord-holland.nl. Bellen mag ook: 023 - 514 3413 (Kansen voor West) of 023 - 514 3401 (Interreg).

Voor algemene informatie:
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl