Evenementen op of aan het water

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? U moet dit melden aan de provincie. Soms is een melding alleen niet genoeg. Bijvoorbeeld als het evenement de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar brengt. Dan moet u toestemming aanvragen bij de provincie.

Korte (sport)evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg meldt u bij de provincie. Korte evenementen zijn onder andere sprietlopen, paalvechten en kanowedstrijden. Een melding is voldoende als er geen gevaar bestaat voor de veiligheid en voor het vlotte verloop van de scheepvaart. U vraagt toestemming als er kans bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart wel in gevaar komt door het evenement. Dit doet u ook als er hinder of gevaar voor de scheepvaart kan bestaan door zwemmende mensen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een melding zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Contact

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Indieningsadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE  Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200 600 (gratis)

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE  Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 800 0200 600 (gratis)