Evenementen op of aan het water

Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? U moet dit melden aan de provincie. Soms is een melding alleen niet genoeg. Bijvoorbeeld als het evenement de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar brengt. Dan moet u toestemming aanvragen bij de provincie.

U mag korte (sport)evenementen in, aan, op of boven een provinciale vaarweg organiseren, zolang u zich houdt aan enkele algemene regels:

  • Uw evenement heeft geen gevolgen voor de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer.
  • Uw evenement kan niet (per ongeluk) leiden tot beschadiging van kades, bruggen, sluizen, oevers enzovoorts.

Deze regels gelden voor vaarwegen die de provincie beheert. Maar de waterschappen beheren de meeste vaarwegen en sommige vaarwegen beheert het Rijk. Als u daar een evenement wilt organiseren, dan informeert u bij het waterschap of het Rijk.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn ondere andere:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De provincie beheert de vaarweg.
  • De veiligheid en de doorstroming van de scheepvaart komen niet in gevaar.

Er is geen risico op beschadiging van bruggen, kades, oevers, sluizen enzovoort.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Contact

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.