Fietsknelpunten Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 kopie bankafschrift
bijlage 2 machtigingsverklaring
bijlage 3 situatieschets en schetsontwerp
bijlage 4 planning en begroting

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. 

Doel
Oplossen van zo veel mogelijk fietsknelpunten op gemeentelijk areaal.

Doelgroep

Gemeenten in de Provincie Noord-Holland.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het oplossen van fietsknelpunten die staan vermeld in de knelpuntenlijst in bijlage 1 van de uitvoeringsregeling.

Berekening subsidie
50% van de subsidiabele kosten. Per categorie project (zie artikel 3 lid 3 van de uitvoeringsregeling) geldt een ander maximaal subsidiebedrag:

 • Voor nieuwe infrastructuur groot: maximaal € 2.000.000,-
 • Voor nieuwe infrastructuur klein: maximaal € 1.000.000,-
 • Voor aanpassing bestaande infrastructuur en verkeersvoorzieningen: maximaal € 500.000,-


Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2019 in totaal € 3.865.170,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • een project is aanbesteed vóór 1 januari 2018
 • een project financieel niet haalbaar is
 • activiteiten al gesubsidieerd zijn door de Provincie Noord-Holland
 • het project onvoldoende bijdraagt aan de oplossing van het desbetreffende fietsknelpunt

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling is opengesteld tot 15 december 2019

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
U gebruikt voor ondertekening van het digitale aanvraagformulier uw eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • Situatieschets en schetsontwerp
 • Gespecificeerde begroting
 • Uitvoeringsplanning
 • Kopie bankafschrift met naam, adres en IBAN (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl