Omgevingsvergunning

Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dan vraagt u bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan voor de gevolgen voor de natuur. Wil de provincie deze verklaring niet afgeven? Dan krijgt u geen omgevingsvergunning van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Wetten

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na de aanvraag gepubliceerd. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. 

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de termijn met 6 weken worden verlengd binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. 

Binnen de termijn van 6 maanden ligt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. 

 

Aanpak

Voor activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur heeft u aan 1 omgevingsvergunning voldoende. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst IJmond

Adresgegevens

Telefoon: 0251-263863

info@odijmond.nl

https://www.odijmond.nl

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Adresgegevens

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

https://www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Adresgegevens

Telefoon: 088 6333 000

info@ofgv.nl

https://www.ofgv.nl

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Adresgegevens

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Telefoon: 088-1021300

info@rudnhn.nl

https://www.rudnhn.nl

Formulieren

Uitgelicht