Omgevingsvergunning

Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of een oude fabriek slopen? Voor diverse activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur moet u een omgevingsvergunning hebben. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Aanpak

Voor activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur heeft u aan 1 omgevingsvergunning voldoende. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen. 

Misschien leidt uw aanvraag tot het uitvoeren van verschillende activiteiten. Als deze activiteiten op hetzelfde moment moeten worden uitgevoerd, dan moet u de vergunningen ook in 1 keer aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden met een betoncentrale. Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een bouwwerk, namelijk de betoncentrale. In dezelfde aanvraag vraagt u ook een veranderingsvergunning voor het milieu aan. De Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH neemt hierna 1 besluit over beide aanvragen.

 

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH kan deze termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Neemt de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH een besluit na deze termijn? Dan krijgt u automatisch de aangevraagde vergunning.

Bij een vergunning voor gebiedsbescherming of soortenbescherming, of bepaalde (meer complexe) gevallen, is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. Als de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH een besluit neemt na deze termijn, dan krijgt u in dit geval niet automatisch de aangevraagde vergunning. Binnen de termijn van 6 maanden legt de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst NH een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

 

 

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Bezwaar & beroep

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er 2 procedures.

Standaardprocedure:

  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van onze beslissing.
  • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

  • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage.
  • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze.
  • Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
  • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.