Ontgrondingsvergunning

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

In de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 1998 is een aantal zaken vrijgesteld. Dit is afhankelijk van het doel van de ontgronding en van de hoeveelheid af te voeren materiaal of de diepte. Zo is voor natuurbouw en het graven van waterpartijen een vergunning nodig als meer dan 10.000 m³ zand, grond of klei wordt afgevoerd. Voor het afgraven van bouwputten is geen vergunning nodig, maar moet wel een melding worden gedaan als meer dan 10.000 m³ wordt afgevoerd. Indien de ontgronding (mede) wordt uitgevoerd voor het verkrijgen van bouwmateriaal is altijd een vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
  • soort materiaal dat u gaat afgraven
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl