Ontgrondingsvergunning

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding past binnen het omgevingsplan, en
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

U geeft de volgende informatie bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
 • soort materiaal dat u gaat afgraven
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Termijn

De termijn voor een beslissing op uw vergunningsaanvraag hangt af van de (mogelijke) impact die uw bedrijf heeft op de omgeving. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Standaardprocedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is klein. Bij de standaardprocedure neemt de provincie binnen 8 weken een beslissing. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.
 • Uitgebreide procedure. De (mogelijke) impact op de omgeving is groot. Bij de uitgebreide procedure krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Soms moet de provincie ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar & beroep

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan gelden er twee procedures.

Standaardprocedure:

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de provincie op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na ontvangst van de beslissing.
 • Bent u het hierna niet eens met de uitspraak? Dan kunt u binnen zes weken weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgebreide procedure:

 • De provincie legt het ontwerpbesluit zes weken ter inzage.
 • Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerpbesluit door het indienen van een zienswijze.
 • Hierna neemt de provincie een definitief besluit.
 • Wanneer u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen dat besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.