Ontheffing voorschriften zwembad

Er gelden voorschriften bij het openen van een publiekszwembad. Wilt u als houder van een zwembad vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen? U kunt in bijzondere gevallen ontheffing krijgen van de voorschriften. U vraagt de ontheffing aan bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

 

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Voorwaarden

De houder van een zwembad kan een ontheffing aanvragen.

Ook als eigenaar kunt u een ontheffingsaanvraag indienen.

Aanpak

Stuur bij de aanvraag ook de reden mee waarom u de vrijstelling wilt.

Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of een ontheffing kunt krijgen. U kunt dit meteen aanvragen.
  • Log in met eHerkenning.

Termijn

De OD NHN neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de OD NHN.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.