Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

De provincie verstrekt subsidies voor de agrarische sector in Nederland. Het gaat dan om het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van deze sector. Hiervoor bestaat het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is voor:

  • boeren
  • natuur- en landschapsorganisaties
  • overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties

U kunt een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. U kunt ook activiteiten aanvragen zoals trainingen en workshops.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder en instanties waar u de subsidie kunt aanvragen verschillen per provincie en per subsidie of activiteit.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.