Toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen weg

Toestemming weg
De provincie is eigenaar en beheerder van diverse wegen. Voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden en/of evenementen op of bij een provinciale weg heeft u toestemming nodig. Deze toestemming is aanvullend aan een reeds verkregen vergunning of ontheffing en dient apart aangevraagd te worden. Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij niet-vergunningsplichtige werkzaamheden/evenementen dient u toestemming aan te vragen. Uw aanvraag wordt behandeld door ons Verkeerscoördinatiepunt (VCP).

Toestemming vaarweg
Indien u evenementen wilt houden of werkzaamheden wilt uitvoeren op één van onze vaarwegen dient u hiervoor toestemming aan te vragen. Meer informatie vindt u op ‘Toestemming uitvoering werkzaamheden/evenementen provinciale vaarwegen’

Vergunning

Plaatst u een werk boven, op, in, onder of langs één van onze wegen wilt plaatsen of gaat u werkzaamheden verrichten dan heeft u ook een vergunning ingevolge de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 nodig. Informatie over het aanvragen van deze vergunning kunt u vinden op ‘Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen’.

Werkvergunning tunnel

In en nabij het tunnelcomplex Waterwolftunnel (delen van N201, N231 en N232) en het tunnelcomplex Amstelaquaduct (deel van N201) zijn de infrastructuur en tunnelobjecten in opdracht van de provincie Noord-Holland in beheer bij de Managing Agent van Arcadis Nederland B.V. Dit geldt ook voor de bediening en bewaking van de Abdijtunnel (deel van HOV-1 tracé).

Voor het uitvoeren van werkzaamheden en het toepassen van verkeersmaatregelen binnen deze gebieden is naast toestemming van het Verkeerscoördinatiepunt, ook een werkvergunning op basis van de ‘Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels’ nodig. Deze werkvergunning kan via een aparte aanmeldprocedure rechtstreeks worden aangevraagd via het informatiesysteem van de Managing Agent.

Voorwaarden

Het VCP toetst uw aanmelding op een aantal aspecten:

  • Verkeersmaatregelen conform CROW 96 a/b
  • Richtlijn verkeersmaatregelen PNH
  • Conflicterende werkzaamheden/evenementen in de regio
  • Verkeersveiligheid
  • Doorstroming van het verkeer
  • Bereikbaarheid omgeving

De provincie streeft ernaar het verkeer zo vlot en veilig mogelijk door Noord-Holland te laten rijden. Verkeershinder dient dan ook zoveel mogelijk gepland te worden op momenten dat de impact het geringst is. Alleen in uitzonderingsgevallen kan hiervan, na overleg met het VCP, worden afgeweken. 

Als het VCP akkoord gaat met uw aanvraag, ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming, voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg. Bij de toestemming ontvangt u tevens instructies hoe u de verkeershinder actueel kunt aan- en afmelden. 


Afstemming met de omgeving

De aanvrager is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving, hiertoe behoren ook belanghebbenden als betrokken gemeenten en openbaar vervoerbedrijven. Daarnaast moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden en is de aanvrager verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten.

Aanpak

Het verkeersloket
Toestemmingsaanvragen worden ingediend via het verkeersloket in. Aanvragers hebben hiervoor een bedrijfsaccount nodig. De link om dit account aan te vragen of te wijzigen vindt u in de rechterkolom. 


Niet-planbare werkzaamheden met een directe bedreiging

Dit zijn situaties waar voor de veiligheid van de weggebruiker en de omgeving, direct maatregelen getroffen moeten worden om erger te voorkomen en de situatie te beveiligen. In deze gevallen moet direct het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200600 worden geïnformeerd. Nadere informatie vindt u in de ‘Richtlijn Verkeersmaatregelen PNH’.  Deze onderaan deze pagina. 

Termijn

De behandeltermijnen van toestemmingsaanvragen staan beschreven in de ‘Richtlijn Verkeersmaatregelen PNH’. Deze staat onderaan deze pagina.

Meer informatie