Vergoeding schade door waterbeheer

Lijdt u schade of heeft u schade geleden door werkzaamheden in het waterbeheer? U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt het aan bij de provincie.

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. Dan kunt u vragen om schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding heet nadeelcompensatie.

U vraagt nadeelcompensatie aan bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U krijgt alleen nadeelcompensatie als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie krijgen, bij onder andere de volgende voorwaarden:

  • U lijdt of gaat schade lijden door werkzaamheden in het kader van waterbeheer.
  • De schade is veel groter dan wat geldt als normaal maatschappelijk risico.
  • U wordt zwaarder getroffen dan anderen in eenzelfde situatie.
  • Er is geen andere verzekering die de schade vergoedt.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Is er extra onderzoek nodig? Dan neemt de provincie een beslissing binnen 6 maanden.

Wet- en regelgeving

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie over uw schadevergoeding? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.