Algemene subsidieverordening

In de algemene subsidieverordening (AsN) staan de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het gebied van subsidieverstrekking en de subsidieprocedure. De gewijzigde AsN 2011 is op 24 december 2014 in werking getreden. Voor subsidiebeschikkingen van voor die datum geldt de oude AsN.

Voor vragen kunt u terecht bij ons Servicepunt Provincie Noord-Holland, 0800 - 0200 600 (gratis) of servicepunt@noord-holland.nl.