Subsidieregister en kennisgeving staatssteun

De provincie publiceert elk jaar in januari en juli een overzicht van alle subsidieverleningen: het subsidieregister. Het gaat om alle subsidies die de provincie Noord-Holland verstrekt, maar het geld is niet altijd afkomstig van de provincie zelf; dit kan ook van het Rijk of de Europese Unie zijn. Bijdragen aan verenigingen waar de provincie lid van is, zoals het IPO, zijn geen subsidies en worden niet vermeld. De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk na vaststelling/eindverantwoording ontvangen.

In het register zijn de namen van natuurlijke personen vervangen door ‘anonymus’ vanwege de bescherming van de privacy.
Ter toelichting nog enkele afkortingen, zoals die vermeld staan in het subsidieregister:

Kennisgevingen staatssteun

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. Een aantal steunmaatregelen is vrijgesteld van aanmelding, mits voldaan is aan de voorwaarden, zoals de eis dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie stuurt met informatie over de steunmaatregel en de steunmaatregel op haar website moet publiceren.

Hieronder treft u de steunmaatregelen die:

  • volgens de Europese regels bekend gemaakt moeten worden
  • op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden

Steunmaatregelen 2024

Steunmaatregelen 2023

Steunmaatregelen 2022

Steunmaatregelen 2021

Steunmaatregelen 2020

Steunmaatregelen 2019

Steunmaatregelen 2018

Steunmaatregelen 2017

Steunmaatregelen 2016

Steunmaatregelen 2015

 Steunmaatregelen 2013

Steunmaatregelen in 2012

Steunmaatregelen in 2011