Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure. 

Te koop

Op dit moment staan de volgende gronden en gebouwen te koop.

Middenweg 1, Amstelveen
Middenweg BP 1 1188 WR Amstelveen

  • Middenweg BP 1 1188 WR Amstelveen (kavelgrootte 72.018 m2) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
  • Middenweg BP 6 1188 WS Amstelveen (kavelgrootte 83.228 m² ) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
  • Een perceel grasland gelegen aan de Vreelandseweg in de gemeente Hilversum (naast provinciale weg de N201), Kadastraal bekend Hilversum, sectie H, nummer 3792 gedeeltelijk. Totale te verkopen oppervlakte 1.723 m2 (verkopende makelaar www.vanmamerenmakelaardij.nl)

Overzicht verkoop provinciaal vastgoed

Kijk voor een actueel overzicht van de verkopen van de provincie op Verkoop Provinciaal Vastgoed.
 

 

Uitgelicht