Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Verkopen

De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels). 

Verkoop door de provincie van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via de website van de provincie. Mogelijk wordt ook een advertentie geplaatst op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde kopers om het plaatselijke aanbod van de makelaars en het aanbod op de provinciale website in de gaten te houden. Op de provinciale website wordt informatie over de verkoop van provinciale gronden en opstallen gedeeld. De provincie houdt geen lijst bij van geïnteresseerden.

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Een overzicht van gronden en gebouwen die de provincie Noord-Holland aan derden verkoopt of voornemens is om op korte termijn te verkopen.

Kennisgeving vestiging recht van opstal nabij Dreef te Haarlem


De provincie Noord-Holland is voornemens om een recht van opstal te vestigen voor een strook ter grootte van circa 381 m² met de bestemming ‘groen’, ten gunste van Liander. Op deze locatie wil Liander een leiding realiseren voor het elektriciteitsnet. Het aanleggen en het beheren van de leiding is de wettelijke taak van Liander. 

Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Haarlem, sectie K, nummer 3736 (gedeeltelijk) en is op onderstaande afbeelding gearceerd.

Indien u van mening bent dat u ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het perceel, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering aan de provincie kenbaar te maken. Uw verzoek dient u uiterlijk op 9 oktober 2023 per mail kenbaar te maken via het e-mailadres arno.haaijer@noord-holland.nl. Voor eventuele vragen kun u contact op nemen met de heer A. Haaijer van de sector Grond, bereikbaar via het bovengenoemde e-mailadres of via telefoonnummer (06) 48 13 26 88.

Kennisgeving vestiging recht van opstal nabij Dreef te Haarlem
 

Te koop

De provincie Noord-Holland verkoopt een royale Noord-Hollandse stolpboerderij gelegen aan de Dorpsstraat 39 te Obdam. De woonoppervlakte bedraagt maar liefst ca. 413 m2. De boerderij is gelegen op een ruim perceel van 1.740 m2. Kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E, nummer 2511.

Dorpstraat 39 Obdam
Voor informatie en bezichtigingen kunt u contact opnemen met verkopend makelaar Sjaak Swart via telefoonnummer 06 - 51 31 22 17, e-mailadres sswart@wltm.nl. Of kijk op de websites www.wltm.nl of Funda.nl


 


 

Uitgelicht