Aan- en verkoop

De provincie heeft vastgoed in haar bezit. Dit wordt in eerste instantie gebruikt voor eigen huisvesting en provinciale doelen, zoals wegen en natuur. Daarnaast wordt er vastgoed verkocht op basis van het grondbeleid. De provincie koopt ook aan voor maatschappelijke doelen.

Aankopen (verwerving)

Als de provincie vastgoed aankoopt, handelt zij als redelijk handelend koper. Dit wil zeggen dat de marktwaarde het uitgangspunt is. Als het maatschappelijk belang groot is, dan kan de provincie in het uiterste geval overgaan op een onteigeningsprocedure.

Verkopen

De provincie Noord-Holland verkoopt onroerende zaken die niet meer bijdragen aan de realisatie van provinciale doelen. De verkoop van overtollige onroerende zaken gebeurt in principe altijd openbaar. Hierdoor krijgt iedereen de kans om een perceel of opstal aan te kunnen kopen, ook wel het zogenoemde gelijkheidsbeginsel. Daar waar gronden geruild of verkocht worden met het oog op het realiseren van een provinciaal doel, kan de provincie wel onderhands verkopen (met inachtneming van de regels vastgesteld in het grondbeleid en de bijbehorende uitvoeringsregels). 

Verkoop door de provincie van grond en opstallen wordt altijd bekendgemaakt via de website van de provincie. Mogelijk wordt ook een advertentie geplaatst op Funda en/of op de website van de verkopend makelaar.

Het is de verantwoordelijkheid van potentiële geïnteresseerde kopers om het plaatselijke aanbod van de makelaars en het aanbod op de provinciale website in de gaten te houden. Op de provinciale website wordt informatie over de verkoop van provinciale gronden en opstallen gedeeld. De provincie houdt geen lijst bij van geïnteresseerden.

De provincie doet zaken met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of als daarvoor aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren. Hierbij wordt de achtergrond van een potentiële contractpartij nagetrokken.

Een overzicht van gronden en gebouwen die de provincie Noord-Holland aan derden verkoopt of voornemens is om op korte termijn te verkopen.

Verkocht onder voorbehoud

Een perceel grond aan de Tulpenkade, bij de Verlaat te Heerhugowaard. Kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie S, nummer 2642, perceelgrootte circa 570 m2.

Grondverkoop Heerhugowaard
Bekijk locatie in Google Maps

Binnenkort te koop

  • Woning aan de Dorpsstraat 39, 1713 HB Obdam (kavelgrootte circa 2000 m2). Kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie E, nummer 1437 (verkopende makelaar Sjaak Swart sswart@wltm.nl - www.wltm.nl).

Uitgelicht