Planning

2021

januari

Locatieonderzoek: criteria bepalen
Samen met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden bespreken we de voorwaarden waaraan zoeklocaties moeten voldoen.
Februari/maart Locatieonderzoek: zoeken naar mogelijke locaties
Aan de hand van de vastgestelde voorwaarden zoeken we samen met inwoners en andere belanghebbenden naar mogelijke locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit gebeurt onder andere met een online vragenlijst.
Maart/april Locatieonderzoek: locatieanalyse
Bureau Sweco (voert het locatieonderzoek uit) vult de groslijst van locaties eventueel nog aan. De groslijst wordt op grond van objectieve voorwaarden beoordeeld: zijn ze geschikt en wenselijk? Dit levert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.
Vanaf voorjaar  Vervolgtraject
Op basis van de kansrijke locaties starten we processen om deze locaties planologisch mogelijk te maken. Hier hoort een uitgebreid communicatie- en participatietraject bij.
1e kwartaal GS-besluit over een startnotitie Provinciaal Inpassingsplan
PS worden hierover actief geïnformeerd. 
2e kwartaal  GS stellen voorkeurslocaties vast
Na het locatieonderzoek en afweging van belangen van betrokken partijen.
3e kwartaal  PS horen raden van de betrokken gemeenten 
Na het vaststellen van de voorkeurslocaties horen PS de raden van de betrokken gemeenten. 
2e helft  GS laten een ontwerp-PIP opstellen
Dit duurt circa 6 maanden (kan langer duren)

 

 

Uitgelicht