Planning

2021

januari

Locatieonderzoek: criteria bepalen
Samen met (vertegenwoordigers van) belanghebbenden bespreken we de voorwaarden waaraan zoeklocaties moeten voldoen.
Februari/maart Locatieonderzoek: zoeken naar mogelijke locaties
Aan de hand van de vastgestelde voorwaarden zoeken we samen met inwoners en andere belanghebbenden naar mogelijke locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit gebeurt onder andere met een online vragenlijst.
Maart/april Locatieonderzoek: locatieanalyse
Bureau Sweco (voert het locatieonderzoek uit) vult de groslijst van locaties eventueel nog aan. De groslijst wordt op grond van objectieve voorwaarden beoordeeld: zijn ze geschikt en wenselijk? Dit levert een overzicht op van 10 tot 20 kansrijke locaties.
Vanaf voorjaar  Vervolgtraject
Op basis van de kansrijke locaties starten we processen om deze locaties planologisch mogelijk te maken. Hier hoort een uitgebreid communicatie- en participatietraject bij.
2e kwartaal Gedeputeerde Staten en colleges van Burgemeester & Wethouders stellen voorkeurszoekgebieden vast.  
Vanaf september  Nadere uitwerking voorkeurszoekgebieden met omwonenden en ondernemers.
Vanaf 4e kwartaal   Start planologische procedures. 

 

 

Uitgelicht