Samenwerking

In de zoektocht naar geschikte, permanente woonlocaties voor buitenlandse werknemers werken provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon) en Schagen samen.

De rol van de provincie is die van regisseur. En dat houdt in: actief op zoek te gaan naar locaties en deze ruimtelijk mogelijk te maken. Daarbij komt nog dat de problematiek vaak over gemeentegrenzen heen gaat.

Bureau Sweco heeft in opdracht van de provincie het locatieonderzoek uitgevoerd en is ook betrokken bij de nadere werking van de zoekgebieden.  

 

Uitgelicht