Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal, elke dag. Bijna iedereen neemt deel aan het verkeer, wil zich op een prettige manier verplaatsen en weer veilig thuiskomen. Toch wordt het volgens landelijke cijfers steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Daarom geeft de provincie in samenwerking met partners een impuls aan de verkeersveiligheid. De landelijke plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. De Noord-Hollandse strategie voor de komende 5 jaar staat in de Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland. De missie van de provincie: 0 verkeersslachtoffers in 2050. Niet elk ongeval kan worden voorkomen, maar elk slachtoffer is er 1 teveel.

Actueel

Contact

Bij vragen over verkeersveiligheid kan contact worden opgenomen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Factsheet verkeersveiligheid

Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid 2023
In de factsheet verkeersveiligheid (pdf, 1 MB) staat wat er in 2023 aan verkeersveiligheid is gedaan in Noord-Holland en wat de plannen zijn voor 2024.