Subsidies

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, kunnen gemeenten en organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid subsidies aanvragen. De provincie stelt subsidieregelingen vast en binnen deze regelingen worden kaders opgesteld. Projecten die binnen deze kaders passen, kunnen subsidie krijgen.

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, kunnen gemeenten en organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid subsidies aanvragen. Projecten die binnen de gestelde kaders passen, kunnen subsidie krijgen.

De maatregelen rondom COVID-19 hebben ook invloed op het subsidieproces bij de gemeenten en de provincie. We bieden waar mogelijk, en in overleg met de sector Subsidies van de provincie, vormen van uitstel voor de indieningstermijnen. Meer informatie hierover staat op de pagina Subsidies in het loket.

De kaders verschillen per regeling. Op deze manier worden activiteiten uitgevoerd die zowel de provincie als de partij die de subsidie ontvangt, belangrijk vinden. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er momenteel 4 subsidieregelingen:

  1. Met de subsidieregeling Kleine infrastructuur kunnen Noord-Hollandse wegbeheerders subsidie aanvragen voor infrastructurele projecten, gericht op het veiliger maken van hun wegen en het verbeteren van het netwerk van fietspaden.
  2. Met de subsidieregeling Verkeerseducatie Scholieren kunnen partijen verkeerseducatie op basisscholen en/of middelbare scholen aanbieden. Deze subsidie kan elk jaar van begin januari tot half februari worden aangevraagd. Bekijk op de interactieve kaarten van de provincie waar verkeerseducatie is uitgevoerd in de afgelopen jaren.
  3. Met de subsidieregeling Doortrappen kunnen gemeenten activiteiten organiseren, gericht op het bevorderen van veilig fietsgedrag van 60-plussers.
  4. Met de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen stimuleert de provincie particuliere eigenaren van uitwegen die aansluiten op provinciale wegen om hun uitwegen verkeersveilig in te richten.

Uitgelicht