Subsidies

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, kunnen gemeenten en organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid subsidies aanvragen. De provincie stelt subsidieregelingen vast en binnen deze regelingen worden kaders opgesteld. Projecten die binnen deze kaders passen, kunnen subsidie krijgen.

De maatregelen rondom COVID-19 hebben ook invloed op het subsidieproces bij de gemeenten en de provincie. We bieden waar mogelijk, en in overleg met de sector Subsidies van de provincie, vormen van uitstel voor de indieningstermijnen. Meer informatie hierover staat op de pagina Subsidies in het loket.

De kaders verschillen per regeling. Op deze manier worden activiteiten uitgevoerd die zowel de provincie als de partij die de subsidie ontvangt, belangrijk vinden. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er momenteel 3 subsidieregelingen:

  1. Met de Uitvoeringsregeling Kleine Infrastructuur kunnen wegbeheerders hun wegen veiliger inrichten. 
  2. Met de Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid kunnen partijen verkeerseducatie op basisscholen en/of middelbare scholen aanbieden. Deze subsidie kan elk jaar van begin januari tot half februari worden aangevraagd.
  3. Met de Uitvoeringsregeling Doortrappen kunnen gemeenten activiteiten opzetten, gericht op het bevorderen van veilig fietsgedrag van 60-plussers. De regeling is inmiddels gesloten. 7 gemeenten hebben een subsidie aangevraagd en gaan met het programma Doortrappen aan de slag. Elke regio in Noord-Holland is hiermee vertegenwoordigd.

Met deze subsidies worden veel educatieve projecten uitgevoerd. Bekijk op de interactieve kaarten van de provincie de projecten per regio.

.

Uitgelicht