Subsidies

De provincie ondersteunt gemeenten en andere organisaties met 4 subsidieregelingen voor lokale projecten gericht op verkeersveiligheid.

  1. Met de subsidieregeling kleine infrastructuur kunnen Noord-Hollandse wegbeheerders subsidie aanvragen voor verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.
  2. Met de subsidieregeling Verkeerseducatie Scholieren kunnen partijen verkeerseducatie op basisscholen of middelbare scholen aanbieden. Deze subsidie kan elk jaar van begin januari tot half februari worden aangevraagd.
  3. Met de subsidieregeling Doortrappen kunnen gemeenten activiteiten organiseren om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen.
  4. Met de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen stimuleert de provincie bewoners en bedrijven om hun erfaansluiting op provinciale wegen veiliger te maken of te verwijderen.

Ga voor actuele informatie en het aanvragen van subsidies naar het loket subsidies verkeer en vervoer.