Veilig blijven fietsen

De provincie streeft naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. Daarom worden de wegen verkeersveilig ingericht en continu onderhouden. Speciale aandacht is er voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals oudere fietsers, zodat ze gezond en veilig actief kunnen blijven. Noord-Holland ondersteunt daarom het programma Doortrappen.

Doortrappen

Doortrappen heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het programma motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen en houdt het leuk. Zo kunnen zij om tips vragen bij het aanschaffen van een fiets, fietshelm, fietsspiegel en krijgen ze lessen aangeboden hoe zo veilig mogelijk op te stappen. Deze tips en tricks worden vaak gecombineerd met een mooie fietstocht of event. Zie voor meer inspiratie en doortrappen activiteiten in de buurt: Doortrappen.

Doortrappen is een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gericht op 60-plussers op de fiets. In 2022 ontplooiden er Noord-Holland 19 gemeenten met subsidie van de provincie activiteiten om veiliger fietsen tot je 100ste te stimuleren.

Subsidie voor gemeenten

De provincie stimuleert gemeenten om deel te nemen en ondersteunt met subsidie en kennis bij het uitrollen van het programma.
Het lokale netwerk rondom de 60-plusser in elke gemeente helpt daarbij. Het programma richt zich op het bereiken van de oudere in de eigen omgeving. De gemeente heeft deze lokale netwerken vaak goed in kaart, dankzij lokale buurtsportcoaches of andere welzijnsorganisaties.

Gemeenten in Noord-Holland (met uitzondering van Vervoerregio Amsterdam) kunnen subsidie aanvragen vanuit het programma ‘Doortrappen’.

Doortrappen Bergen NH