Samenwerking

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid betekent dat overheden en maatschappelijke partners op een nieuwe en andere manier gaan samenwerken. Daarom organiseert de provincie sinds 2019 regionale bijeenkomsten met deze partners.

Zij zetten in op een risicogestuurde aanpak: eerst worden per regio de risico’s rond verkeersveiligheid in beeld gebracht. Vervolgens wordt voor elke Noord-Hollandse regio een uitvoeringsagenda opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uitvoeringsagenda

Na de risicoanalyse worden, samen met de regio’s, uitvoeringsagenda’s opgesteld. Hierin staan de acties en maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast staat erin welke middelen er nodig zijn voor een risicogestuurde aanpak. Met altijd in het achterhoofd de missie: 0 verkeersslachtoffers in 2050.