Projecten

  • Erfgoed van de maand

  • Geniedijk

    De omgeving van de Geniedijk in de Haarlemmermeer is een unieke plek en onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. In het gebied rondom de Geniedijk is veel behoefte aan (economische) ontwikkelingen. De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed werken daarom de komende maanden aan een ‘Ontwikkelkader Erfgoed en Ruimte’. Het kader is bedoeld om toekomstige (economische) ontwikkelingen in het gebied, zoals bebouwing, op een goede manier samen te laten gaan met de beschermde UNESCO-status van de Geniedijk en haar omgeving. (Foto: Kees van der Veer)

  • Monumenten duurzaam behouden

    De provincie wil haar gebouwde erfgoed behouden door middel van het ondersteunen van eigenaren bij restauratie en onderhoud, herbestemming en verduurzaming.

  • Stelling van Amsterdam

  • Wegwijzer monumenten

Uitgelicht