Geluid

Hinder van geluid speelt ook in Noord-Holland. Vooral in de buurt van wegen en rond Schiphol kunnen mensen hinder van geluid hebben. Ook spoorwegen en industrieterreinen zijn een bron van geluid.

De geluidsbelasting van verkeer op provinciale wegen is te zien op de provinciale geluidskaart. Op deze kaart zijn ook de stiltegebieden te zien en locaties waar stil asfalt op provinciale wegen is toegepast.

Provinciale wegen

In het Actieplan Geluid (pdf - 4 mb) staat hoe de provincie de geluidsoverlast langs provinciale wegen terugdringt. De belangrijkste maatregel is het toepassen van stil asfalt. 

Industrieterreinen en bedrijven

Er zijn 5 industrieterreinen van regionaal belang in Noord-Holland: 

  • IJmond (gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk)
  • Westpoort (gemeente Amsterdam) 
  • Schiphol-Oost (gemeente Haarlemmermeer) 
  • de Pijp (gemeente Beverwijk) 
  • Zaandammer- en Achtersluispolder (gemeente Zaanstad)

Om elk industrieterrein ligt een geluidszone. Buiten deze geluidszone mag de geluidsbelasting van alle bedrijven op het terrein bij elkaar niet hoger zijn dan 50 decibel. De provincie beheert het geluid binnen de geluidszones van deze terreinen. De geluidszones zijn te zien op de provinciale geluidskaart.

Voor sommige bedrijven of activiteiten verleent de provincie een omgevingsvergunning. Dit zijn vooral grote bedrijven zoals Tata Steel. De provincie controleert of deze bedrijven zich aan de geluidsnormen uit hun vergunning houden.

Luchtvaart

De nationale overheid is verantwoordelijk voor de luchthaven Schiphol. Noord-Holland heeft ook een aantal regionale luchthavens. Meer informatie is te vinden onder Verkeer & vervoer.

Sportmotoren

Het landelijke Besluit geluidproductie sportmotoren verbiedt het houden van motorcrosswedstrijden buiten aangewezen locaties. In de provincie is op dit moment geen aangewezen permanente crosslocatie. Het is beperkt mogelijk ontheffing aan te vragen. De provincie heeft de uitvoering van deze taak uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Stiltegebieden

De provincie telt 39 stiltegebieden. Om de kwaliteit van het gebied te behouden, mogen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden in een stiltegebied. Voor sommige activiteiten kunt u bij de provincie een ontheffing aanvragen. Op de Kaart Stiltegebieden ziet u waar de Noord-Hollandse stiltegebieden liggen. De stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.

Klachten

Heeft u geluidsoverlast door provinciale wegen? Dan kunt u dit melden via servicepunt@noord-holland.nl.

Heeft u klachten over bedrijven of bedrijventerreinen? Dan kunt u terecht bij de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio: