Geur

De provincie wil zo veel mogelijk hinder door geur voorkomen.

De ‘Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland’ (pdf - 167 kb) beschrijft hoe de provincie geur beoordeelt bij vergunningaanvragen door bedrijven.

De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage concentraties. Die concentraties zijn over het algemeen niet giftig. Directe lichamelijke gezondheidseffecten door geurhinder treden niet snel op. Geurhinder kan wel indirecte gezondheidsgevolgen hebben. Mensen passen hun gedrag of activiteiten aan om de geur niet te hoeven ruiken. 

eNoses

In september 2015 zijn in het Amsterdamse havengebied en langs het Noordzeekanaal 41 eNoses geplaatst in de buurt van olieterminals en andere bedrijven die geuren produceren. Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. Als er een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat. Door het netwerk van eNoses en aanvullende informatie te combineren, kan de bron van de geur ontdekt worden.

Dit netwerk is onderdeel van het project ‘GeurinZicht’. Dat is een initiatief van Havenbedrijf Amsterdam, in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland. Het project heeft als doel de leefbaarheid rond de haven te vergroten. De partijen in het project werken samen met bedrijven in Westpoort en de brandweer.

Geurklachten

Heeft u last van geur van een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio: