Projecten

  • Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

    Om het bestaande electriciteitsnetwerk in de kop van Noord-Holland toekomstbestendig te maken en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen, moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. De provincie maakt dit mogelijk met een Provinciaal inpassingsplan (PIP).

  • Wind op land

    De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is gerealiseerd door bestaande windturbines. Bovendien wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd van circa 250 MW. De provincie heeft de vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Holland Kroon, Amsterdam en Velsen.

  • Circulaire Business Design Track

    De Circulaire Business Design Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt kennis met circulaire design principes, verkent kansen voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen. De Track is bij uitstek dé kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie!

Uitgelicht