Nieuws

 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Stofuitstoot Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee

  (02 december 2019) Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee Tata Steel heeft in Wijk aan Zee een informatieloket geopend. Bij het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ kunnen inwoners terecht met vragen en klachten. Ook is informatie te krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.
 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019) Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond Afbeelding Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
 • Adnan Tekin: “Gebeurt er nog wat?”

  (18 november 2019) Adnan Tekin portret Onlangs kreeg ik een e-mail van een inwoner uit Wijk aan Zee. Ik zal niet het hele bericht herhalen, maar de belangrijkste vraag was: Wat gebeurt er nu met Tata Steel? Wat doet de provincie en wat is de voortgang?
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond2 De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) Provincie Noord-Holland door rechter in het gelijk gesteld over Harsco De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019) RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019) Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.
 • Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten

  (27 maart 2019) Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten Hollandse Luchten, het onderzoeksproject van de provincie Noord-Holland en de Waag (specialist in dataverzameling door burgers), gaat van start. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk.
 • Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik

  (18 maart 2019) Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik Op 18 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 17 maart 2019. Dit artikel gaat over de afdekking van een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
 • Brief aan PS over depot oxykalkslik

  (12 maart 2019) Brief aan PS over depot oxykalkslik Op 12 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 12 maart 2019. Dit artikel gaat over een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
 • Weblog: stand van zaken grafietregens Tata/Harsco

  (15 februari 2019) Portretfoto Adnan Tekin Hierbij een nieuwe update over de stand van zaken rondom de grafietoverlast in Wijk aan Zee. In mijn vorige weblog heb ik al veel kunnen melden over waar we mee bezig zijn, zoals het verscherpt toezicht, de nieuwe last onder dwangsom, de beslissing op bezwaar en de brief aan de staatssecretaris. Ondanks dat uitgebreide feitenrelaas blijven er vragen opspelen, zoals hoe het nu zit met de vergunning van Harsco met betrekking tot de nieuwe werkwijze.
 • Weblog: stand van zaken grafietregens (januari 2019)

  (24 januari 2019) Portretfoto Adnan Tekin Na mijn laatste weblog van eind december 2018 wil ik hierbij iedereen een nieuwe update geven over de grafietregens van Harsco/Tata Steel.
 • Weblog: Een roerig jaar

  (24 december 2018) Portretfoto Adnan Tekin De afgelopen maanden waren roerige maanden. Niet alleen voor mij maar vooral voor de inwoners uit de IJmond.

Uitgelicht