Nieuws

 • Weblog: stand van zaken grafietregens Tata/Harsco

  (15 februari 2019) Portretfoto Adnan Tekin Hierbij een nieuwe update over de stand van zaken rondom de grafietoverlast in Wijk aan Zee. In mijn vorige weblog heb ik al veel kunnen melden over waar we mee bezig zijn, zoals het verscherpt toezicht, de nieuwe last onder dwangsom, de beslissing op bezwaar en de brief aan de staatssecretaris. Ondanks dat uitgebreide feitenrelaas blijven er vragen opspelen, zoals hoe het nu zit met de vergunning van Harsco met betrekking tot de nieuwe werkwijze.
 • Weblog: stand van zaken grafietregens (januari 2019)

  (24 januari 2019) Portretfoto Adnan Tekin Na mijn laatste weblog van eind december 2018 wil ik hierbij iedereen een nieuwe update geven over de grafietregens van Harsco/Tata Steel.
 • Weblog: Een roerig jaar

  (24 december 2018) Portretfoto Adnan Tekin De afgelopen maanden waren roerige maanden. Niet alleen voor mij maar vooral voor de inwoners uit de IJmond.
 • Brief aan PS over depot oxykalkslik

  (12 maart 2019) Brief aan PS over depot oxykalkslik Op 12 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 12 maart 2019. Dit artikel gaat over een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
 • Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik

  (18 maart 2019) Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik Op 18 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 17 maart 2019. Dit artikel gaat over de afdekking van een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
 • Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten

  (27 maart 2019) Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten Hollandse Luchten, het onderzoeksproject van de provincie Noord-Holland en de Waag (specialist in dataverzameling door burgers), gaat van start. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk.
 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019) Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019) RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.

Uitgelicht