Nieuws

 • Vervolgstappen onderzoek gezondheid IJmond

  (06 februari 2020) Vervolgstappen onderzoek gezondheid IJmond Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De eerste tussenresultaten worden in de zomer van 2020 verwacht.
 • Beslissing op bezwaar ongare kooks Tata Steel

  (16 januari 2020) Beslissing op bezwaar ongare kooks Tata Steel De provincie Noord-Holland legt Tata Steel een last onder dwangsom op vanwege het ontstaan van ongare kooks bij de kooksgasfabrieken.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Aanvraag omgevingsvergunning bouw hal Harsco Metals

  (08 januari 2020) Aanvraag omgevingsvergunning bouw hal Harsco Metals Harsco Metals heeft bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een aanvraag ingediend voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van de Rozaslakhal.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Stofuitstoot Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee

  (02 december 2019) Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee Tata Steel heeft in Wijk aan Zee een informatieloket geopend. Bij het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ kunnen inwoners terecht met vragen en klachten. Ook is informatie te krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.
 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019) Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond Afbeelding Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond2 De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) Provincie Noord-Holland door rechter in het gelijk gesteld over Harsco De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019) RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019) Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.
 • Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten

  (27 maart 2019) Inwoners IJmond aan de slag om luchtkwaliteit te meten Hollandse Luchten, het onderzoeksproject van de provincie Noord-Holland en de Waag (specialist in dataverzameling door burgers), gaat van start. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk.
 • Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik

  (18 maart 2019) Tweede brief aan PS over depot oxykalkslik Op 18 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 17 maart 2019. Dit artikel gaat over de afdekking van een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
 • Brief aan PS over depot oxykalkslik

  (12 maart 2019) Brief aan PS over depot oxykalkslik Op 12 maart 2019 zijn Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over een artikel in de Volkskrant van 12 maart 2019. Dit artikel gaat over een depot van oxykalkslik op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.

Uitgelicht