Nieuws

 • RIVM neemt monsters in de IJmond

  (06 oktober 2020) De komende weken zijn onderzoekers van het RIVM enkele keren aanwezig in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Op verzoek van de provincie Noord-Holland nemen ze hier weer monsters van stof.
 • Onderzoek vergunningen Tata Steel: ruimte voor aanscherping

  (30 september 2020) De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt.
 • Uitkomsten onderzoek invorderingsproces dwangsommen

  (27 augustus 2020) De provincie gaf onderzoeksbureau EIFFEL opdracht het gehele proces rondom het invorderen van dwangsommen te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen. Dit deden zij omdat de provincie door het niet juist volgen van de procedure € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet kan innen.
 • Eerste resultaten veegmonsters Wijk aan Zee juni 2020

  (26 augustus 2020) Op 24 juni 2020 nam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veegmonsters op een aantal plekken in Wijk aan Zee. De gemeten waarden wijken niet opvallend af van de waarden in de veegmonsters die op 29 maart 2019 zijn genomen.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland in 2019 binnen de norm

  (26 augustus 2020) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer, is in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Verkennende meting naar ultrafijn stof in de IJmond gereed

  (08 juli 2020) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijn stof in de IJmond.
 • Nieuw onderzoek: geen chroom-6 in slak Harsco (update)

  (01 juli 2020) Ingenieursbureau SGS deed vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 in slakkenmateriaal bij Harsco Metals.
 • Vergunning Kooksfabrieken Tata Steel onderzocht

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland heeft de vergunning van de Kooksfabrieken van Tata Steel in IJmuiden laten vergelijken met de daadwerkelijke situatie.
 • Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid 27 mei 2020

  (08 juni 2020) Bestuurders van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de Omgevingsdienst IJmond en Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland overleggen regelmatig over industrie en gezondheid in de IJmond.
 • Harsco chroom-6

  (02 juni 2020) Bij de ZZS-inventarisatie van Harsco Metals is mogelijk chroom-6 aangetroffen in verschillende slaksoorten. De ZZS-uitvraag is bedoeld om inzicht te krijgen in dergelijke emissies van bedrijven.
 • Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

  (20 mei 2020) De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' in concept vastgesteld.
 • Aanvullend onderzoek grof stof IJmond (update)

  (11 mei 2020) De provincie Noord-Holland laat in Wijk aan Zee aanvullend onderzoek uitvoeren naar de neerslag van grof stof.
 • Uitwisseling geurgegevens eNose-netwerk Tata Steel en provincie

  (22 april 2020) De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.
 • Provincie trekt deel mandaat OD NZKG in

  (16 april 2020) De provincie Noord-Holland gaat de verbeuring en inning van dwangsommen voorlopig zelf uitvoeren. Dat doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu in mandaat namens de provincie Noord-Holland. Door het niet juist volgen van de afgesproken procedure kan de provincie € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet innen.
 • Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen

  (09 april 2020) Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond.
 • Vergunning voor nieuwe filter sinterkoeler Tata Steel

  (23 maart 2020) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een vergunning verleend aan Tata Steel voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De uitstoot wordt hiermee verminderd.
 • Vervolgstappen onderzoek gezondheid IJmond

  (06 februari 2020) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De eerste tussenresultaten worden in de zomer van 2020 verwacht.
 • Beslissing op bezwaar ongare kooks Tata Steel

  (16 januari 2020) De provincie Noord-Holland legt Tata Steel een last onder dwangsom op vanwege het ontstaan van ongare kooks bij de kooksgasfabrieken.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Aanvraag omgevingsvergunning bouw hal Harsco Metals

  (08 januari 2020) Harsco Metals heeft bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een aanvraag ingediend voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van de Rozaslakhal.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee

  (02 december 2019) Tata Steel heeft in Wijk aan Zee een informatieloket geopend. Bij het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ kunnen inwoners terecht met vragen en klachten. Ook is informatie te krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.
 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019) Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
 • Adnan Tekin: “Gebeurt er nog wat?”

  (18 november 2019) Onlangs kreeg ik een e-mail van een inwoner uit Wijk aan Zee. Ik zal niet het hele bericht herhalen, maar de belangrijkste vraag was: Wat gebeurt er nu met Tata Steel? Wat doet de provincie en wat is de voortgang?

Uitgelicht