Projecten

 • Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

  De provincie Noord-Holland ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun panden. Deelnemers ontvangen gratis advies over hoe zij hun pand kunnen verduurzamen. Van praktische maatregelen tot hulp bij het vinden van financiering. Op deze pagina vertellen we je meer over het programma en hoe je kan deelnemen.

 • Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds

  De provincie Noord-Holland stelt 100 miljoen euro beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten van de uitbraak van corona te verzachten. Het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds wordt de komende jaren ingezet voor minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, steun aan de culturele en maatschappelijke sector en voor meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

 • Datacenters

  Steeds meer bedrijven en inwoners zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Een goede digitale infrastructuur is nodig om de groeiende vraag naar digitalisering vanuit de samenleving op te vangen. Noord-Holland wil een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven en daarmee de ICT-sector versterken. Maar er moet wel voldoende oog zijn voor het effect van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik en het benutten van de restwarmte. Daarom heeft de provincie een Noord-Hollandse datacenterstrategie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de vergunningverlening en het toezicht namens de provincie uit.

 • Werken en ontwikkelen

  Overheden, bedrijfsleven en onderwijs werken samen aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzaam en groen Noord-Holland. Dit doen we samen in een beweging en dit doen we met behulp van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030. Dit manifest wordt onderschreven door onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

 • Arbeidsmarkt & Onderwijs

  De provincie Noord-Holland mobiliseert ondernemers en onderwijsinstellingen om actueel, innovatief en relevant onderwijs te bieden. Belangrijkste doelgroep is de middelbaar opgeleide beroepsbevolking, omdat de mismatch tussen hun vaardigheden en de vraag van werkgevers het grootst is. Er wordt een mbo-campusstructuur met flexibel onderwijs opgezet, om beter in te spelen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. De focus ligt op techniek en technologie, omdat alle bedrijfstakken hiermee te maken krijgen. En iedereen doet mee.

 • GO!-NH - hét innovatieprogramma voor ondernemers

  De GO!-NH programma’s versnellen MKB-bedrijven en startups. GO!-NH heeft drie verschillende programma’s samengesteld, zodat jouw onderneming de beste ondersteuning krijgt, behorende bij de fase en omvang waarin jouw bedrijf zich bevindt.