Arbeidsmarktcijfers

De Monitor Arbeidsmarkt geeft op basis van de meest actueel beschikbare cijfers een overzicht gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt een regionaal onderscheid gemaakt.

In de monitor komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Bevolkingsontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie en onderwijsdeelname. 
  • Werkloosheid, uitkeringen en werkgelegenheid. 
  • Vacatures en spanning op de arbeidsmarkt. 
  • Regionale factsheets arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

De Monitor Arbeidsmarkt (pdf, 2MB) wordt jaarlijks gepubliceerd.