Werken in de techniek

Campus: Gericht opleidingen in de regio

Het versterken van een mbo-campusstructuur rondom techniek en technologie is de rode draad van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid van de provincie. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen samen met ondernemers uit de regio binnen de campus relevante opleidingen ontwikkelen, events organiseren om techniek te promoten en (baan)projecten starten die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Op deze manier worden gericht vakmensen opgeleid in de industrie waar een specifieke regio sterk en kansrijk in is.

Techniek verbinden met andere sector

De inhoud van het onderwijs is flexibel, zodat er beter op veranderingen op de arbeidsmarkt ingespeeld kan worden. De bestaande traditionele opleidingen zijn onvoldoende. Door de introductie van cross-over-opleidingen kunnen technologische ontwikkelingen sneller in het onderwijs worden opgenomen. Een cross-over-opleiding combineert techniek met een andere sector. Neem bijvoorbeeld de nieuwe opleiding zorgtechnicus die techniek en zorg met elkaar verbindt. Doordat niet-technische sectoren door de innovatieve ontwikkelingen steeds meer en vaker met technologie te maken krijgen, ontstaan er nieuwe functies. De cross-over-opleidingen maken het voor studenten gemakkelijker een baan te vinden en leveren aan werkgevers de vakmensen die ze nodig hebben. 

Er is gekozen voor mbo-niveau omdat hier de grootste tekorten zijn. Doel is om uiteindelijk hbo en wo er ook bij te betrekken en deze opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten makkelijker kunnen doorstromen. Soms gebeurt dit al.

Campus opleidingen Noord-Holland

Bestaande campussen zijn Techport Campus IJmond, AgriTech Campus in de regio Hoorn, Maritime Campus  en Tech@Connect in Den Helder, Amsterdam Green Campus Science Park, Food & Proces Techlands  in de Zaanstreek en Groen onderwijscentrum in de regio Aalsmeer. Vanuit deze campussen vindt voorlichting plaats op basisscholen en voortgezet onderwijs om de interesse in techniek en technologie aan te wakkeren, worden praktijkgerichte opleidingen ontwikkeld, wordt via House of Skills her- en bijscholing gegeven om bestaand personeel up-to-date te houden en worden bedrijven geholpen bij het innoveren door middel van onder meer challenges en fieldlabs.

Werken in de techniek (kaart)

Noord-Holland Noord

1. Tech@Connect (De Kop), nadruk op maritiem en energie (RIF TLnetwerk, STO, Match2020/ techniek en Regiodeal)
2. Greenport NHN  (o.a. diverse RIF’s als NHfood, Groenstart en Inclusieve landbouw)
3. TerraTechnica (hbo) (met name energie)
4. DudocXP (RIF)/Infrabindt-regio Alkmaar/Heerhugowaard (bouw breed)

MRA

5. Techport-IJmond (o.a. RIF Smart Maintenance)
6. 3D MakersZone-Haarlem (o.a. Smart Makers Education)
7. Techlands-Zaanstad (Robotica en Food&Proces Tech, regiodeal)
8. Luchtvaart Community Schiphol Haarlemmermeer 
9. VTi-Amsterdam (installatietechniek)
10. Mediacampus-Hilversum 
11. Purmervalley (creative ICT)
12. Nexttechnician (e-mobility)
13. Greenport Aalsmeer
14. House of Digital

PROJECT PPS-en 

15. House of Hospitality (techniek is niet alleen harde vaardigheden)
16. House of Skills (denken in skills i.p.v. diploma t.b.v. duurzame inzetbaarheid) 
17. Techvalley (maakindustrie)

Voorbeelden

Smart Makers Education

Het idee voor het project Smart Makers Education is ontstaan in de 3D Makers Zone, een centrum voor innovatieve technieken in Haarlem. In de 3D Makers Zone worden Smart Technologies zoals 3D-printing, robotica en big data bruikbaar gemaakt voor het bedrijfsleven. Smart Makers Education is een samenwerkingsverband van bedrijven en het ROC Nova College in Hoofddorp om jongeren te interesseren voor een beroep in de ICT of techniek. Ook wordt toekomstgericht onderwijs ontwikkeld en worden docenten getraind en studenten opgeleid in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Technology. Bedrijven die hier aankloppen om te innoveren profiteren hiervan mee.

Vakschool Technische Installaties (VTi)

Goed geschoolde technici in de installatietechniek in Amsterdam zijn schaars. Ook hier sluiten de vaardigheden en kennis van leerlingen onvoldoende aan op de kwaliteitseisen en de innovatiewensen van werkgevers. Daarom is door het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam de Vakschool Technische Installaties ontwikkeld. VTi laat vmbo-leerlingen workshops volgen bij verschillende installatiebedrijven in de regio om interesse voor installatietechniek te stimuleren. Ook krijgen mbo-studenten speciale skillstrainingen waarbij bestaande schoolvakken worden gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast biedt VTi scholingsdagen aan werkzoekenden die willen instromen in technische functies.

Innovatie en experimenteren: challenges, makathons en fieldlabs

Fieldlabs

Verschillende campussen hebben het predikaat ‘Smart Industry-fieldlab’ gekregen van de overheid. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-technologieën en nieuwe producten ontwikkelen, testen, implementeren en leren toepassen. Het is een proeftuin waarin het draait om samenwerken en kennisdelen. Voorbeelden van fieldlabs zijn Techport in IJmond en de 3D Makers Zone in Haarlem.

Makathons en challenges

Multidisciplinaire teams van studenten, startups en ondernemers die zich 3 dagen ‘opsluiten’ om zich te buigen over uitdagende vraagstukken om tot slimme oplossingen te komen. Het gebeurt steeds vaker en is een nieuwe manier om innovatie te versnellen. In de 3D Makers Zone gebeurt dit tijdens zogeheten makathons. Bijgestaan door experts werken studenten en ondernemers samen om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteit. Het winnende team krijgt een geldbedrag om het concept verder uit te werken. Techport Campus doet hetzelfde onder de noemer challenge. Zij dagen teams uit om met oplossingen te komen die kunnen worden geïmplementeerd in bijvoorbeeld de off shore windenergiemarkt.

Onderwijs en opleidingen campus Den Helder