Werken in de techniek

In Noord-Holland is veel kennis aanwezig over techniek en technologie. Zo is de provincie een wereldspeler op het gebied van innovatieve oplossingen voor duurzame energie en wordt Tata Steel gezien als het meest innovatieve staalbedrijf ter wereld.

Ook loopt de kop van Noord-Holland voorop bij ontwikkelingen in de agribusiness en de 3D Makers Zone in Haarlem in smart technologie. Maar op alle vlakken is er een gebrek aan kundig personeel. Dit komt doordat het reguliere technische onderwijs niet aansluit op de vraag van werkgevers en doordat studenten minder vaak technologische opleidingen kiezen. Dit is een probleem, omdat de vraag naar kennis over en vaardigheden over de toepassing van techniek in niet-technische beroepen de komende jaren alleen maar toeneemt.

Techniek ontwerpen informatica

Nationaal Techniekpact 2020

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terugdringen. Hiervoor maken het bedrijfsleven, onderwijs en overheid concrete afspraken op regionaal niveau. Doel is kinderen al in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs, te enthousiasmeren voor techniek door lokale ondernemers bij het onderwijs te betrekken. Daarnaast worden mbo-campussen opgezet waarin ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. Zo worden baankansen vergroot en wordt talent behouden voor de regio.

ROC Den Helder werken in de techniek

Uitgelicht