Manifest Meet

In 2024 is elke derde donderdag van de maand een korte en laagdrempelige online bijeenkomst van 30 minuten: Manifest Meet. Tijdens dit contactmoment staan kennisdelen en ervaringen uitwisselen binnen de manifestbeweging Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland centraal.

Concrete projecten en werkwijzen passeren de revue. Hiermee kunnen alle aanhangers van het manifest, maar ook andere geïnteresseerden binnen en buiten de provincie, hun voordeel doen. Manifest Meet geeft invulling aan datgene wat de manifestbeweging nastreeft: verbinding.

Elke onlinebijeenkomst bestaat uit 2 presentaties. Er is een interactief deel en in de gemodereerde chat is volop ruimte om gedachten te delen en antwoorden te vinden. Ook is dit een mooi moment om elkaar te ontmoeten.

Voor wie?

Deze onlinebijeenkomsten via Teams zijn gericht op professionals uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sectorpartners die zich bezighouden met vraagstukken rond talentontwikkeling en de arbeidsmarkt voor technisch en technologisch geschoold personeel. Het gaat hierbij specifiek om het talent dat nodig is voor het waarmaken van de ambities voor de energietransitie en klimaatopgave.

Data en tijden

Manifest Meet begint stipt om 09:00 uur met een inloop vanaf 08:55 uur, en eindigt om 09:30 uur. 

De data voor 2024 zijn 18 april, 16 mei, 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december. In juni is geen Manifest Meet, in die maand is op 13 juni de jaarlijkse Technologietafel.

Het programma met de namen van de sprekers wordt via een e-mailuitnodiging gedeeld. Wilt u de uitnodigingen voor Manifest Meet ook ontvangen? Vul dan het formulier in. Heeft u vragen of wilt u zelf een bijdrage leveren? Stuur een e-mail naar manifest@noord-holland.nl.