Greenchain NH: samenwerken in de agri-foodketen

Greenchain NH is niet zomaar een publiek-private-samenwerking (pps) tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het is 1 van de 3 high impact pps-en (HIPs) in de provincie Noord-Holland.

In een HIP werken meerdere pps-en samen aan gedeelde ambities. Binnen Greenchain NH zijn dat er 13 en zij richten zich op verduurzaming van de agri-foodketen, waarin het draait om landbouwproducten voor menselijke consumptie. De netwerkorganisatie wil de samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijs binnen de keten verbeteren. Kwartiermaker Ryanne Rustenburg beantwoordt 4 vragen over Greenchain NH.

Opgegroeid tussen de bloemen in Andijk, is Ryanne niet onbekend met het groene domein. “Mijn ouders hadden een kwekerij in irissen, anjers en violen. Als enige van de familie ben ik niet naar een groene school gegaan. Na een economische en juridische studie heb ik gewerkt in de financiële sector en was directeur van een evenementenbureau. 10 jaar geleden kwam ik als zogenaamde zij-instromer het onderwijs in.
 
Ryanne Rustenburg  

Ryanne deed een docentenopleiding en gaf les over ondernemerschap in de groene sector. Daar zag zij hoe belangrijk het is om met studenten naar buiten te gaan en de praktijk in de lessen te brengen. Met onderwijscollega’s zette ze projecten op met ondernemers en het bedrijfsleven. Binnen Greenchain NH doet zij dat nu op grotere schaal.

Wat is Greenchain NH?

“Greenchain NH is een netwerk dat projecten en partners bij elkaar brengt. We starten zelf geen projecten, maar brengen mensen en initiatieven bij elkaar die elkaar beter kunnen maken. Zo vergroten we de impact van de aangesloten pps-en en partners. Een voorbeeld: het fieldlab Robotica is met Techvalley in Alkmaar verbinding aan het maken met groene bedrijven. Medewerkers van deze bedrijven die scholing nodig hebben, kunnen straks via TechValley bijvoorbeeld kennis opdoen over ro- of cobotica. Er ontstaan rond robotica ook nieuwe en betere verbindingen tussen het mbo en hbo. En verbindingen met nieuwe bedrijven. Je ziet dat initiatieven zich beginnen te bewegen door de provincie.”

Hoe werkt Greenchain NH?

“De beweging komt op gang, maar om dit echt te verstevigingen is een matrixstructuur ontworpen. We vormen op 4 strategische thema’s horizontaal clusters: food, tech & digi, duurzaamheid en menselijk kapitaal. Activiteiten op die thema’s krijgen een plek op een van de 4 actielijnen, die verticaal zijn ingericht en de lijnen volgen van het Manifest Werken en ontwikkelen 2030 NH: kiezen, leren, werken en innoveren. Door op deze manier te werken kunnen projecten en partners in 1 oogopslag zien waar kansen liggen samen met een van de andere partijen. En zo maken we samenwerken en kennis uitwisselen makkelijker.

Een voorbeeldproject is Smart Future. Hier draait het om versnelde toepassing van hightech-skills. In onze matrix is dit project onderdeel van het cluster Tech & Digi. Smart Future draait immers om data, ai en robotica. Actuele kennis in het onderwijs is daarin heel belangrijk (de actielijn leren), maar ook kennisdeling voor het bedrijfsleven (de actielijn werken). Stel nu dat 1 van onze partners een cursus of workshop organiseert over gebruik van sensoren, en verwerken en analyseren van data, dan kan iedere deelnemer binnen het Greenchain NH-ecosysteem hieraan deelnemen. Zo ontstaat meer impact en een groter bereik in het delen van kennis. En dat versnelt innovatie."

Wat gaan we merken van Greenchain NH?

“Partijen weten elkaar beter te vinden. Neem bijvoorbeeld water. Er is onvoldoende water of het water is van onvoldoende kwaliteit. Binnen Greenchain NH is er het project Zoetwaterboeren. Daar gaan we nu een lector op aansluiten en studenten van de opleidingen plantenteelt en engineering en groen, grond en & infra. Op deze manier kunnen zij elkaar beter vinden. En we voorkomen dat op verschillende plekken dezelfde initiatieven ontstaan.
Een ander voorbeeld: 3 onderwijsinstellingen ontwikkelden onderwijs over drones. Nu weten zij dat van elkaar en gaan ze dat samen doen. Hierdoor kunnen zij samen kwalitatief beter onderwijs ontwikkelen.”

Wat zijn grote uitdagingen voor Greenchain NH?

“In de projecten gebeurt heel veel en de kwaliteit is hoog. We willen dat zichtbaar maken en de initiatieven die er zijn een stapje verder helpen. Maar je hebt wel mensen nodig om dat te kunnen. Er is veel energie om te verduurzamen, maar mensen hebben maar een beperkt aantal uren in een dag. Er is zoveel mogelijk dat je keuzes moet maken. Bovendien moeten we rekening houden met verschillende snelheden. Wat werkt is dingen stap voorstap aanvliegen. Kijken wat er wel kan en meegaan met de energie die erin zit.

Doordat we binnen de manifestbeweging met elkaar samenwerken kun je makkelijker op elkaar aansluiten. Ook op strategisch niveau, omdat we dezelfde soort structuur hanteren. De klimaatambities zijn zo groot, we moeten daarvoor de krachten bundelen. Niet alleen binnen Greenchain NH, maar ook met Techport+ en Green Tech MRA, de andere high impact PPS-en die zich richten op de ontwikkeling tot eerste groene industriezone van Nederland en duurzame bouw & e-mobility.”

Meer informatie

Dit is deel 1 in een serie over de 3 high impact PPS-en in het ecosysteem van het manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland. Wilt u meer informatie, bezoek dan de manifestwebsite of meld u aan om op de hoogte te worden gehouden via het formulier.

Op donderdag 13 juni 2024 is de 7e editie van de Technologietafel en de ontvangstlocatie is deze keer Greenport Aalsmeer, een van de partners binnen Greenchain NH. Heeft u interesse in dit evenement? Bekijk het programma van de Technologietafel.