Technologietafel

Tijdens de jaarlijkse Technologietafel worden ervaringen gedeeld en nieuwe kennis opgedaan om samen te werken aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een groen en duurzaam Noord-Holland. In 2024 wordt de bijeenkomst georganiseerd op donderdag 13 juni.

Voor wie?

Dit evenement is gericht op professionals uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sectorpartners die zich bezighouden met vraagstukken rond de arbeidsmarkt voor technisch en technologisch geschoold personeel. Het gaat hierbij specifiek om het talent dat nodig is de ambities van de energietransitie en klimaatopgave waar te maken.

Technologietafel 13 juni 

Op donderdag 13 juni is de zevende Technologietafel, traditiegetrouw georganiseerd op locatie bij een van de deelnemers aan het manifest. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en uit deelsessies die gaan over de programmalijnen Kiezen, Leren, Werken en Innoveren. Natuurlijk wordt ook de wisseltrofee Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland uit; de onderscheiding voor impactvolle bijdragen aan de ambities in het manifest.

Met de lancering van manifest 2.0 in maart 2024 is komende editie van de Technologietafel hét moment om met elkaar in gesprek te gaan over concrete vervolgstappen. De belangrijkste thema's zijn ondergebracht in 3 ontwikkelcoalities en 3 leergemeenschappen. Deze worden met elkaar verder vormgegeven. Wat gebeurt al, wat moet er nog gedaan worden en wie gaat er mee aan de slag? 

Wanneer de locatie en invulling van het programma bekend zijn, volgt hier meer informatie. Wilt u op de hoogte blijven en persoonlijk een uitnodiging ontvangen? Geef dan je interesse aan via het formulier. Heeft u vragen, stuur een e-mail naar manifest@noord-holland.nl.