Van werk naar werk

Er is een tekort aan technische en technologisch geschoolde vakkrachten, zeker ook op het gebied van klimaat. Om de arbeidsmarkt veerkrachtig en klaar voor de toekomst te maken, moeten werknemers makkelijker kunnen bewegen binnen hun sector en tussen sectoren onderling.

Van werk naar werk

Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf, 4,3 MB)

Om beweging mogelijk te maken, is het belangrijk dat er 1 loket komt voor werknemers en werkgevers. Bovendien is het wenselijk dat overal in de provincie op dezelfde manier gewerkt wordt. Vraag en aanbod van werknemers worden duidelijk in beeld gebracht door te werken met skills. Er komen regionale mobiliteitsteams waarin publieke en private partijen samenwerken.

Acties

  1. In 2021 is gestart met de opzet van een werk-naar-werk-afsprakenmodel tussen bedrijven (zie actie 2 in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030).
  2. In 2022 zijn er minstens 2 punten waar de zij-instroom naar techniek met oriëntatie, opleiding en begeleiding verbeterd wordt.  (zie actie 3 in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030).
  3. In 2022 zijn er 3 Servicepunt Techniek gestart (zie actie 1 in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030). Verder bekijken we hoe we werken en ontwikkelen in de technische sector aantrekkelijk kunnen. De SPT’s stemmen ook met elkaar af voor optimale inzet en uitwerking.
  4. Opstarten en uitwisselen van pilots en initiatieven om collegiale uitleen tussen bedrijven mogelijk te maken (zie actie 5a in het manifest Werken en Ontwikkelen 2030).

Uitgelicht