Geur

De provincie wil zo veel mogelijk hinder door geur voorkomen.

De ‘Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen provincie Noord-Holland’ (pdf - 167 kb) beschrijft hoe de provincie geur beoordeelt bij vergunningaanvragen door bedrijven.

De meeste geurstoffen zijn al te ruiken bij heel lage concentraties. Die concentraties zijn over het algemeen niet giftig. Directe lichamelijke gezondheidseffecten door geurhinder treden niet snel op. Geurhinder kan wel indirecte gezondheidsgevolgen hebben. Mensen passen hun gedrag of activiteiten aan om de geur niet te hoeven ruiken. 

eNoses

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Als er een grotere hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan signaleert ‘de neus’ dat. Door het netwerk van eNoses, ingediende klachten en aanvullende informatie te combineren, kan de bron van de geur ontdekt worden. Als de bron ontdekt is, gaat de provincie op zoek naar een oplossing.  

Sinds 2015 heeft het Amsterdams havengebied (Westpoort) een netwerk van 35 eNoses. Dit netwerk is onderdeel van het project ‘GeurinZicht’. In de loop der jaren is het netwerk van eNoses steeds meer uitgebreid, onder andere langs het Noordzeekanaalgebied, Amsterdam-Rijnkanaal en in de IJmondregio. In 2020 bestond het netwerk uit ruim 100 eNoses.

Varend ontgassen

Varend ontgassen is slecht voor de luchtkwaliteit en levert stank op. Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland. Varend ontgassen is het afvoeren van benzeenhoudende dampen uit de ladingtank van een schip. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om resterende ladingdampen te ontgassen voor het laden van een volgende lading.

De provincie heeft het verbod op varend ontgassen opgenomen in de Omgevingsverordening NH2020 voor een gezonde leefomgeving. Om het verbod te kunnen handhaven, werkt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied samen met de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam, de Politie Amsterdam-Amstelland en IL&T (Inspectie Infrastructuur & Transport). Het eNose-netwerk langs het Noordzeekanaalgebied en het Amsterdam-Rijnkanaal heeft een signalerende rol om aan te geven waar verboden ontgassingen plaatsvinden.

In september 2020 is in de Amsterdamse haven gestart met het testen van ontgassingsinstallaties. Als de proefnemingen succesvol verlopen, kunnen de aanbieders een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

•    Verbod op varend ontgassen (pdf - 2,11 MB)   

Een schoner alternatief

De provincie Noord-Holland heeft eind 2021 beleid ontwikkeld voor het stilliggend en gecontroleerd ontgassen van tankschepen. Hiermee is een schoner alternatief beschikbaar gekomen voor het varend ontgassen. Door het verwerken van restdampen aan de wal mogelijk te maken, boeken we milieuwinst ten opzichte van het varend ontgassen. De provincie loopt met dit beleid vooruit op internationale en nationale wetgeving.

Geurklachten

Heeft u last van geur van een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met de omgevings- of uitvoeringsdienst in uw regio: