Denk mee

De procedure voor het project Heracless – Groen Staal start met de publicatie van:

  • Notitie Voornemen Heracless–Groen Staal (pdf, 1 MB)
    Deze notitie beschrijft wat het voornemen van het project Heracless-Groen Staal precies inhoudt, waarom het project belangrijk is en wat de benodigde procedures zijn.
  • Participatieplan Heracless-Groen Staal (pdf, 267 kB)
    In het participatieplan staat hoe Tata Steel omgeving en belanghebbenden betrekt bij het project Heracless-Groen Staal en hoe, waar en wanneer u kunt participeren. 

Hoe kunt u meedenken?

De eerste periode van participatie liep van 22 maart tot 3 mei 2023. 

U heeft inbreng kunnen leveren door:

  • Oplossingen voor de opgave (de realisatie van Heracless-Groen Staal) aan te dragen. Hier zijn randvoorwaarden voor, deze leest u in de Notitie Voornemen (pdf, 1,90 MB). 
  • Wensen voor onderzoek naar voren te brengen om mee te nemen in de MER.
  • Te reageren op het participatieplan.
  • Andere suggesties, opmerkingen of vragen naar voren te brengen voor het project.

Tata Steel heeft de inbreng die bij hen is binnengekomen voorzien van een reactie en gepubliceerd op deze webpagina. De provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben dit ook gedaan voor de reacties en vragen die zijn meegegeven aan de provincie Noord-Holland (pdf, 450 kB). Zie voor een toelichting de brief aan Provinciale Staten (pdf, 4 MB). 

Tata Steel beoordeelt of en hoe de inbreng tot aanpassingen zal leiden in het project, de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en de participatie. In de NRD zal de reikwijdte en het detailniveau staan van hetgeen in het MER (Milieueffectrapport) wordt beoordeeld. De provincie en de omgevingsdienst NZKG zullen uw inbreng betrekken bij het opstellen van een advies op de NRD.

Reactie op de NRD

De eerstvolgende participatiefase start met de publicatie van de NRD. U kunt over de NRD meedenken door binnen 6 weken na publicatie uw reactie naar de omgevingsdienst NZKG te sturen. In deze periode organiseert de omgevingsdienst NZKG ook ‘omgevingstafels’. Tijdens deze Omgevingstafels krijgt u een nadere toelichting op de NRD en kunt u meedenken en reageren.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De omgevingsdienst NZKG stelt in opdracht van de provincie Noord-Holland een ‘advies NRD’ op. Daarbij betrekt de omgevingsdienst NZKG uw reactie. Met het meedenken over de NRD heeft u dus invloed op de onderwerpen en de wijze waarop voor het MER onderzoek wordt gedaan naar de effecten van het project.

Ook in volgende fasen van de procedure zijn er mogelijkheden voor meedenken en inspraak.

Schema participatie in de opeenvolgende fasen Heracless-Groen Staal

Participatie in de opeenvolgende fasen Heracless-Groen Staal
Klik op bovenstaande afbeelding voor een grote versie of klik hier voor een uitgeschreven tekst

 

Uitgelicht