Informatievoorziening Tata Steel/Harsco Metals

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten geregeld over de ontwikkelingen rondom Tata Steel en Harsco Metals. Dat doen GS in een Informatiebrief over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij provinciale bedrijven.

In de informatievoorziening zijn de stand van zaken en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot het dossier Harsco Metals/Tata Steel en daar direct aan gerelateerde openbare bijeenkomsten, bestuurlijke overleggen, onderzoeken, uitvoerende (VTH-) werkzaamheden en rechtsgangen.

Tot en met 2021 werd maandelijks een brief verstuurd, waarin wijzigingen ten opzichte van de vorige informatievoorziening geel zijn gearceerd.

Deze documenten zijn ook te vinden via de vergaderkalender Natuur Landschap & Gezondheid.