Informatievoorziening Tata Steel/Harsco Metals

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten maandelijks over de ontwikkelingen rondom Tata Steel en Harsco Metals.

In de informatievoorziening zijn de stand van zaken en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot het dossier Harsco Metals/Tata Steel en daar direct aan gerelateerde openbare bijeenkomsten, bestuurlijke overleggen, onderzoeken, uitvoerende (VTH-) werkzaamheden en rechtsgangen. Wijzigingen ten opzichte van de vorige informatievoorziening zijn geel gearceerd.

Deze documenten zijn ook te vinden via de vergaderkalender Natuur Landschap & Gezondheid.

 

Uitgelicht