Onderzoek vergunning kooksfabrieken

De provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben de vergunning van de kooksfabrieken van Tata Steel laten onderzoeken.

Aanscherpen vergunning

2 (van de voor de Kooksfabrieken in totaal 17) zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies van de Bref IJzer en Staal 2012 zijn nog niet geactualiseerd. De provincie was daar al mee bezig, omdat er nieuwe Europese regelgeving is voor staalfabrieken. Dit is een omvangrijk project dat bijna is afgerond. In totaal zijn er 20 BBT-conclusies voor het hele Tata-complex. Hiervan zijn 17 BBT-conclusies van toepassing op de Kooksfabrieken.

Videoboodschap gedeputeerde Jeroen Olthof

Screenshot video van Jeroen Olthof over vergunningen Tata Steel

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.