Overlast melden

Overlast door Tata Steel/Harsco kunt u op verschillende manieren melden: bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), via Stofmelder.nl of bij Tata Steel zelf. Om de oorzaak van de overlast te achterhalen is het van belang dat u uw klacht zo goed mogelijk omschrijft met vermelding van het tijdstip van de overlast.

Overlast melden bij de OD NZKG

De OD NZKG is, namens de provincie, verantwoordelijk voor vragen over bijvoorbeeld de vergunning van Tata Steel, klachten, verzoeken tot handhaving en signalen die voor inzet van toezicht en handhaving relevant kunnen zijn.

  • Klachten over Tata Steel/Harsco Metals kunnen worden ingediend via het klachtenformulier op de website van de OD NZKG.
  • Voor vragen over Tata Steel/Harsco Metals kunt u via het contactformulier contact opnemen met de OD NZKG.

Overlast melden via Stofmelder.nl

Stofmelder.nl is een centraal meldpunt voor bewoners in de IJmond. Via Stofmelder.nl kunnen inwoners geur-, stof-, en geluidsoverlast melden. Het wordt dan vervolgens doorgezet naar Tata Steel, de GGD en de omgevingsdiensten.

Overlast melden bij Tata Steel

Overlast door Tata Steel/Harsco kan ook gemeld worden bij Tata Steel.

  • Overlast door de processen van Tata Steel kan gemeld worden via een online meldformulier.
  • Tata Steel heeft op de Zwaanstraat 20 in Wijk aan Zee een informatieloket: Tata Steel in de Buurt. Bezoekers kunnen in het loket terecht met vragen en klachten. Kijk op de website van Tata Steel voor de openingstijden van het loket.

 

Uitgelicht