Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond

De provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen hebben gezamenlijk het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond opgesteld.

Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig.

Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Tata Steel is een grote en belangrijke werkgever. In de IJmond is plaats voor Tata Steel, wel moeten de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de leefomgeving zoveel mogelijk verminderd worden. Daar moeten alle partijen, Tata Steel voorop, voor aan de bak. Met dit plan laten de overheden zien hoe wij daarin gezamenlijk onze rol pakken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Ieder speelt zijn rol

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de activiteiten die zich op en rond het Tata-terrein afspelen. Bij het programma hoort een Uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 – 2022, opgesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit uitvoeringsprogramma is alleen door de provincie vastgesteld. De gemeenten dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid onder de inwoners.

Programma in fasen

Het programma kent een horizon tot 2050 en heeft een aantal fases. Op de korte termijn, in de komende 2 jaar, intensiveert de provincie het toezicht, een proces dat feitelijk al in gang is gezet. Daarnaast start een traject dat tot een versnelde aanscherping van de vergunningen leidt. In de tussentijd willen de provincie en IJmond gemeenten met Den Haag en Brussel om tafel voor betere en meer stimulerende landelijke en Europese regelgeving. Op de lange termijn werken we aan een transitie van de huidige manier van staalproductie naar een schonere en duurzame manier. Met het programma is een investering gemoeid van ruim 2,8 miljoen euro voor de periode tot en met 2022.

Veel reacties op het conceptprogramma

Voor de zomervakantie hebben provincie en gemeenten een conceptprogramma opgesteld. Veel inwoners en organisaties hebben daar over meegedacht en opmerkingen over gemaakt.

Lees hier het overzicht van alle reacties en de wijze waarop ze bij het definitieve zijn betrokken.

Hieronder staan de reacties per afzender:

Balans tussen industrie en omgeving

Tata Steel is belangrijk voor de IJmond. Ruim honderd jaar staalindustrie heeft voor economische groei gezorgd, in de regio en in de rest van Nederland. De industrie is onderdeel van de regionale identiteit. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van de industrie voor overlast en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond.